Ngày 20-11-2018, Quốc hội khóa 14, kỳ họp thứ 6 đã thông qua Luật CAND năm 2018 gồm 7 chương, 46 điều và chính thức có hiệu lực thi hành từ 1-7-2019 (Riêng các quy định về cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng; phong, thăng, giáng, tước cấp bậc hàm cấp tướng; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, giáng chức các chức vụ có cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng có hiệu lực thi hành từ ngày 11-1-2019). 

Ngày 13-3-2019, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã thông qua nghị quyết quy định chức vụ, chức danh có cấp bậc hàm cao nhất là Trung tướng, Thiếu tướng chưa được quy định cụ thể trong Luật CAND năm 2018. 

Thứ trưởng Lê Quý Vương và các đại biểu tham dự hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Lê Quý Vương nhấn mạnh, so với Luật CAND năm 2014, Luật năm 2018 đã có nhiều quy định mới quan trọng về hệ thống tổ chức CAND trong đó bỏ cấp trung gian Tổng cục; quy định chức vụ, chức danh cao nhất của sĩ quan CAND; điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công an để nâng cao hiệu lực hiệu quả đảm bảo an ninh quốc gia. 

Xác định Công an xã, thị trấn là công an chính quy. Bổ sung quy định về công nghiệp an ninh để khẳng định vai trò của công nghiệp an ninh trong nền công nghiệp quốc gia. Với những nội dung đó, Luật CAND năm 2018 đã thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ CAND theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả với phương châm “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”. 

Luật cụ thể hóa quy định của Hiến pháp 2013 về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự; khắc phục những khó khăn vướng mắc của Luật CAND năm 2014; đảm bảo đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật nước ta. 

Thứ trưởng Lê Quý Vương cũng lưu ý, các đại biểu nếu có câu hỏi hoặc ý kiến liên quan đến thực tiễn công tác đề nghị Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp tập hợp nghiên cứu trả lời, giải đáp, báo cáo lãnh đạo Bộ có giải đáp chung.

Tại hội nghị, các đại biểu đã lắng nghe các báo cáo viên phổ biến đầy đủ, sâu sắc những nội dung cơ bản của Luật CAND năm 2018 và công tác tổ chức chuẩn bị, tổ chức triển khai Luật CAND năm 2018.

Nguyễn Hương