Trước khi Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam được ban hành, công tác quản lý xuất nhập cảnh được thực hiện theo các quy định tại Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và các văn bản hướng dẫn; được nhiều kết quả tốt; góp phần đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Tuy nhiên, trước yêu cầu phát triển đất nước, yêu cầu tăng cường hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới, pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam cần phải sửa đổi, bổ sung nâng tầm cho phù hợp.

Việc ban hành Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam có ý nghĩa quan trọng, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Luật quy định cụ thể về trình tự, thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Trong quá trình xây dựng Luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đánh giá cao việc quy định cụ thể này, coi đây là bước đột phá trong việc xây dựng luật ở Việt Nam…

Các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh Việt Hưng.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được giới thiệu, quán triệt những nội dung mới của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; nội dung của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và và những văn bản hướng dẫn thực hiện Luật…

Phát biểu tại Hội nghị, Trung tướng Vũ Thanh Bình, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh I  mong muốn lực lượng quản lý xuất nhập cảnh sẽ quán triệt và thực hiện tốt  Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; góp phần tăng cường công tác hợp tác quôc tế của Đảng và Nhà nước, nâng cao chất lượng quản lý Nhà nước, đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội…

Việt Hưng.