Theo dự kiến, trang fanpage của Công an TP sẽ hoạt động chính thức từ ngày 17-6-2019.  

Nội dung đăng tải trên fanpage là những tin, bài hoạt động của lực lượng Công an đã đăng tải trên Trang thông tin điện tử Công an thành phố, báo Điện tử An ninh thủ đô, thông tin chính thống từ Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Bộ, ban, ngành và kết quả giải quyết các tin vào của nhân dân.

Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội phát biểu tại Hội nghị.

Qua trang fanpage, cán bộ Trung tâm Thông tin chỉ huy tiếp nhận thông tin của người dân, kiểm duyệt thông tin, trả lời người dân hoặc thông báo cho các đơn vị liên quan trả lời. Sau đó, đưa kết quả lên trang facebook của Công an TP để cho người dân biết. Quản trị trang fanpage này do cán bộ Trung tâm thông tin chỉ huy Công an thành phố quản trị, đăng bài, quản lý, vận hành trang fanpage.

Thông tin tiếp nhận từ người dân dưới dạng văn bản, hình ảnh, video clip, file ghi âm gồm: Tình hình ANTT trên địa bàn thủ đô; tin phản ánh về tư thế, tác phong cán bộ chiến sỹ (CBCS) làm nhiệm vụ; tin nghi vấn về hoạt động của các loại tội phạm và các vi phạm pháp luật khác trên lĩnh vực ANTT; các thông tin khác thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng Công an mà nhân dân cần giải đáp.

Việc triển khai Kênh tiếp nhận thông tin của người dân về tình hình ANTT trên địa bàn thủ đô qua mạng xã hội facebook sẽ giúp Công an thành phố chủ động trong công tác nắm tình hình; nâng cao hiệu quả tiếp nhận, giải quyết các kiến nghị, phản ánh của người dân về ANTT cũng như phản ánh về thái độ, tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ, chiến sỹ; kịp thời xử lý các vụ việc ngay từ cơ sở, không để diễn biến kéo dài. 

Bên cạnh đó, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác chỉ huy, chỉ đạo giám sát; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, tinh thần trách nhiệm của từng CBCS trong công tác tiếp nhận, xử lý thông tin.

Mã QR code trên trang facebook để truy cập.

Đồng thời, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, góp phần thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; xây dựng hình ảnh, uy tín, thiện cảm và tính chuyên nghiệp của lực lượng Công an TP đối với người dân; củng cố niềm tin của nhân dân với lực lượng Công an.

X.Mai