Đồng chí Hoàng Minh Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trao tặng Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” cho thân nhân bà Dương Thị Úc tại nhà riêng ở phường Tam Thanh, TP Lạng Sơn.

Bà Úc nguyên là cơ sở điệp báo của Ty Công an Lạng Sơn thời kỳ năm 1948-1950. Cùng với các thành viên khác trong Đội điệp báo, bà Úc đã thu thập được nhiều tin tức tình báo, tài liệu quan trọng, đóng góp tích cực vào hoạt động của Công an Lạng Sơn trong cuộc kháng chiến chống Pháp, góp phần thực hiện thắng lợi chiến dịch giải phóng Lạng Sơn và các hoạt động của Công an Lạng Sơn.

Đồng chí Hoàng Minh Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao tặng Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” cho thân nhân bà Dương Thị Úc.

Để ghi nhận thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an đã truy tặng Kỷ niệm chương “Bảo vệ An ninh Tổ Quốc” cho bà Dương Thị Úc.

Nguyệt My - Việt Dũng