Cụ thể, ngoài hệ thống camera lắp đặt tại các tuyến đường nóng về tình hình giao thông, Phòng PC67 còn tăng cường thêm 48 tổ công tác thường xuyên túc trực tại các tuyến đường phức tạp về giao thông ghi hình, trích xuất dữ liệu hình ảnh về trung tâm và gửi đến các chủ phương tiện.

Không chỉ tăng cường các tổ công tác xử lý vi phạm giao thông bằng hình ảnh trong những ngày diễn ra lễ kỷ niệm 41 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, các tổ công tác này sẽ duy trì  hoạt động xuyên suốt đến cuối năm 2016.

Nghinh Phong