Đây là dịp để Phòng Bảo vệ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Phòng Bảo vệ khách quốc tế, mít tinh, hội nghị (tại TP Hà Nội); Phòng Cảnh vệ miền Trung (tại TP Đà Nẵng) và Phòng Bảo vệ 180 (tại TP Hồ Chí Minh) tăng cường trao đổi nghiệp vụ, góp phần nâng cao công tác hiệp đồng, phối hợp; đồng thời cũng là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018).

Các đại biểu tại buổi giao lưu thể thao

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Lê Huy Động, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ biểu dương những kết quả của các đơn vị nghiệp vụ đã đạt được trong thời gian qua. Khẳng định, các đơn vị trong Cụm thi đua đã triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch đề ra; phối hợp đảm bảo an toàn tất cả các hoạt động của các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, các cuộc hội nghị, mít tinh quan trọng của Nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Các đơn vị trong Cụm thi đua giao lưu bóng chuyền rất sôi nổi

Thời gian tới, Thiếu tướng Lê Huy Động đã nêu lên nhiều điểm trọng tâm mà các đơn vị trong cụm thi đua cần tập trung thực hiện; yêu cầu các đơn vị nêu cao tinh thần, phát huy tốt các thành tích đã đạt được, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Sau khi tổ chức hoạt động sơ kết Cụm thi đua, các đơn vị trong Cụm thi đua số 2 đã phối hợp và tổ chức hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao như kéo co và thi đấu bóng chuyền...

Tiến Thành