Tại buổi tiếp, thay mặt đoàn công tác, ngài Kiết Chăn Tha Rứt đã báo cáo Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành kết quả chương trình làm việc, phối hợp giữa hai bên về nhiều vấn đề lớn như: công tác đào tạo, viện trợ, trao đổi đoàn năm 2016 và một số nội dung, phương hướng hợp tác năm 2017. 

Hai bên cũng đã tập trung đánh giá những kết quả cũng như một số mặt còn hạn chế trong công tác phối hợp, làm cơ sở tăng cường hơn nữa mối quan hệ và thống nhất kế hoạch hợp tác 2017.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành và ngài Kiết Chăn Tha Rứt
tại buổi tiếp.

Thay mặt lãnh đạo Bộ công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đánh giá cao mối quan hệ hợp tác truyền thống và kết quả sự hợp tác của hai bên trong thời gian qua. 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh, năm 2017, trước những thách thức về diễn biến phức tạp của các loại tội phạm, nhất là tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm công nghệ cao, hai bên cần nhanh chóng, kịp thời trao đổi thông tin, quyết liệt đấu tranh phòng chống tội phạm, làm thất bại mọi âm mưu gây chia rẽ tình đoàn kết hữu nghị hai nước. 

Năm 2017, hai bên cũng cần tập trung vào một số nội dung hợp tác lớn như vấn đề đào tạo, vấn đề trao đổi đoàn cấp cao. 

Đồng chí Thứ trưởng cũng yêu cầu hai bên phối hợp chuẩn bị tốt cho chuyến thăm cấp cao của Bộ Nội vụ Campuchia sang thăm và làm việc với Bộ Công an Việt Nam tới đây.

Vũ Linh