Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an tới dự và chỉ đạo tại Hội nghị.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an tại Chỉ thị số 13, Tổng cục Cảnh sát với chức năng được Bộ giao Thường trực đã chủ động xây dựng và ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện trong toàn lực lượng CAND. Trên cơ sở đó, Công an các đơn vị, địa phương đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện; tổ chức phổ biến, quán triệt đến cán bộ, chiến sỹ (CBCS).

Thứ trưởng Lê Quý Vương phát biểu tại Hội nghị.

Trong đó đã lồng ghép, gắn với triển khai, thực hiện nhiều chương trình, kế hoạch khác trong công tác PCTP, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội (TTATXH) và xây dựng lực lượng CAND. Quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 13 của Bộ trưởng đã góp phần giúp CBCS nâng cao nhận thức về tình hình, yêu cầu nhiệm vụ công tác phòng, chống tội phạm nói chung và tội phạm chống người thi hành công vụ nói riêng.

Thứ trưởng Lê Quý Vương với các đại biểu tham dự Hội nghị

Qua đó, mỗi CBCS xác định rõ hơn vai trò, trách nhiệm và luôn có ý thức nâng cao trình độ nghiệp vụ, pháp luật, rèn luyện tác phong, kỹ năng của mình trong quá trình thực thi nhiệm vụ được giao, góp phần tạo nên hình ảnh người chiến sỹ CAND tận tụy, vì nhân dân phục vụ, gắn bó mật thiết với nhân dân.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quý Vương biểu dương những nỗ lực cố gắng và kết quả mà Công an các đơn vị, địa phương đã đạt được trong thực hiện Chỉ thị số 13 của Bộ trưởng Bộ Công an trong thời gian qua.

Để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, vi phạm pháp luật về chống người thi hanh công vụ, Thứ trưởng Lê Quý Vương đề nghị Công an các đơn vị, địa phương cần tập trung thực hiện một số nội dung công tác trọng tâm sau: Tập trung rà soát, nghiên cứu tham mưu với lãnh đạo Bộ tiếp tục kiến nghị Quốc hội, Chính phủ sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống tội phạm, giữ gìn TTATXH nói chung và tội phạm chống người thi hành công vụ nói riêng.

Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cấp uỷ, chính quyền các cấp tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân; tiếp tục nghiên cứu, dự báo sát, đúng tình hình; tập trung thực hiện đồng bộ, có hiệu quả, đúng trọng tâm, trọng điểm các giải pháp, công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ, góp phần thiết thực đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật, giữ gìn an ninh, trật tự.

Thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, pháp luật, đạo đức nghề nghiệp, văn hoá ứng xử, quân sự, võ thuật và kỹ năng sử dụng các loại phương tiện cho cán bộ, chiến sỹ; tiếp tục thực hiện có hiệu quả, thiết thực các đề án, dự án nâng cao năng lực và tăng cường trang bị phương tiện trong lực lượng CAND; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm minh các trường hợp tiêu cực, sai phạm trong quá trình thi hành công vụ…

Anh Hiếu