Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức và hoạt động theo 5 nguyên tắc: Tập trung dân chủ - nguyên tắc cơ bản trong xây dựng Đảng; tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách - nguyên tắc lãnh đạo của Đảng; tự phê bình và phê bình - nguyên tắc sinh hoạt của Đảng, quy luật phát triển của Đảng; kỷ luật nghiêm minh và tự giác - quy luật phát triển sức mạnh của Đảng; và đoàn kết thống nhất trong Đảng - nguyên tắc quan trọng của Đảng.

Đối với lực lượng CAND, tổ chức và hoạt động của Đảng không chỉ tuân thủ theo 5 nguyên tắc trên mà còn phải quán triệt, thực hiện các nguyên tắc trong Quy định số 92 của Bộ Chính trị về tổ chức Đảng trong CAND Việt Nam; các nguyên tắc đó xác định rõ cơ chế lãnh đạo của Đảng trong CAND, hệ thống tổ chức Đảng trong CAND, trách nhiệm của Tổng cục Chính trị CAND và hệ thống cơ quan xây dựng lực lượng các cấp trong công tác Đảng, công tác chính trị trong CAND.

Trao đổi với phóng viên, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Ngư, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Đảng uỷ CATƯ cho biết, nhận rõ vai trò, ý nghĩa các nguyên tắc của Đảng, nhiệm kỳ qua, Đảng uỷ CATƯ đã chỉ đạo cấp uỷ các cấp trong CAND quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc những nguyên tắc này; đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát đảm bảo thực hiện nghiêm các quy chế, quy định, quy trình, chế độ sinh hoạt, công tác… trong toàn Đảng bộ.

Cấp uỷ và UBKT các cấp trong CAND đã bám sát chương trình, trọng tâm công tác, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng. Kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng thời gian qua đã góp phần thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng trong CAND.

Từ đầu nhiệm kỳ V (2010 – 2015) đến nay, cấp uỷ, Ban Thường vụ và UBKT các cấp trong Đảng bộ CATƯ đã tiến hành kiểm tra chuyên đề 1.199 tổ chức Đảng và 1.182 đảng viên; giám sát chuyên đề 713 tổ chức đảng và 975 đảng viên; tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 148 đảng viên và 34 tổ chức Đảng. Kết quả kiểm tra đã phát hiện những khuyết điểm, sai phạm của tổ chức Đảng và đảng viên; thi hành kỷ luật đối với 6 tổ chức Đảng và 929 đảng viên. Bên cạnh đó, UBKT Đảng uỷ CATƯ đã phối hợp với UBKT các tỉnh, thành uỷ trực thuộc Trung ương tổ chức nhiều cuộc làm việc trực tiếp nắm tình hình thực hiện quy chế phối hợp; phối hợp thực hiện hàng chục cuộc kiểm tra, giám sát, giải quyết tố cáo…

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Phó Bí thư Đảng uỷ CATƯ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ Cơ quan UBKT Đảng uỷ CATƯ.

Qua kiểm tra, giám sát đã góp phần thực hiện tốt hơn nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng; tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cấp uỷ, tổ chức Đảng; đề ra nhiều biện pháp cải tiến, đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ huy, đổi mới tác phong, lề lối làm việc của tập thể và cá nhân, cũng như tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phát huy nhân tố tích cực, cảnh báo, phòng ngừa sai phạm.

Từ đó nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí trong cán bộ, đảng viên, tạo bước chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và lực lượng CAND.

Cho rằng, những nguyên tắc trên luôn là kim chỉ nam dẫn dắt quá trình tổ chức và hoạt động của Đảng, trong tình hình hiện nay càng phải đảm bảo thực hiện nghiêm túc, là yếu tố quyết định đến sức mạnh của toàn Đảng, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Ngư khẳng định: trong nhiệm kỳ tới, việc thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc của Đảng là nhiệm vụ công tác trọng tâm mà Đảng bộ cơ quan UBKT Đảng uỷ CATƯ hướng tới.

Tuy nhiên, việc thực hiện phải có sự đổi mới, linh hoạt, cụ thể sao cho phù hợp với yêu cầu xây dựng Đảng. Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính trong công tác Đảng theo hướng chặt chẽ, cụ thể, dễ thực hiện, tạo điều kiện cho công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng được thực hiện kịp thời, hiệu quả hơn nhưng vẫn đảm bảo công khai, dân chủ, đúng nguyên tắc, quy định.

Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, có tính chiến đấu cao, có kỹ năng nghiệp vụ, hiểu biết sâu sắc về công tác xây dựng Đảng, bản lĩnh vững vàng trước mọi hoàn cảnh và có dũng khí đấu tranh với mọi hành vi vi phạm…

Quỳnh Vinh