Tại buổi hội đàm, hai đồng chí Thứ trưởng đã tái khẳng định mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam – Trung Quốc không ngừng được mở rộng và phát triển trên các lĩnh vực.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành và Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Liu Zhao. Ảnh: Vĩnh Hà

Quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc đã có những bước tiến quan trọng, thực chất và ngày càng hiệu quả, qua đó góp phần củng cố, phát triển mối quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đề nghị, trong thời gian tới, hai bên cần tăng cường hợp tác thực chất, có hiệu quả từ Trung ương đến địa phương, đặc biệt các tỉnh biên giới Việt – Trung.

Hai đồng chí Thứ trưởng cũng thống nhất Bộ Công an hai nước sẽ cùng nhau hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, công tác chính trị tư tưởng, quản lý báo chí truyền thông, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, tội phạm mua bán người, tội phạm sử dụng công nghệ cao, công tác đào tạo, công tác quản lý an ninh trật tự trong thời đại công nghệ số.

Lương Tuấn – Vĩnh Hà – Bùi Tuấn