Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí  Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình; các đồng chí là thành viên Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc tỉnh Ninh Bình…

Tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Tiếp, Phó Chánh Thanh tra Bộ Công an, Trưởng đoàn thanh tra liên ngành tại Ninh Bình đã trình bày dự thảo kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCMT đối với UBND tỉnh giai đoạn từ 1-1-2015 đến 31-3-2017. 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu tại Hội nghị

Theo đánh giá tại dự thảo kết luận thanh tra: Trong những năm qua, UBND tỉnh Ninh Bình đã chủ động làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND và chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương thực hiện tốt công tác PCMT. Đã xây dựng và thực hiện khá tốt chiến lược PCMT trong từng giai đoạn… Do đó, trên địa bàn toàn tỉnh không có băng, ổ nhóm tội phạm về ma túy, không có tụ điểm phức tạp về ma túy, hoạt động mua bán chủ yếu mang tính nhỏ lẻ, trên địa bàn tỉnh không có nơi trồng cây thuốc phiện. Các địa phương trong tỉnh đã tích cực phối hợp với các ngành có liên quan trong công tác chữa trị, cai nghiện, phục hồi và quản lý sau cai… 

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia ý kiến vào dự thảo kết luận thanh tra của Bộ Công an, cơ bản nhất trí với các nội dung trong dự thảo kết luận thanh tra  và  làm rõ những ưu điểm, chỉ ra những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế và trách nhiệm của những đơn vị liên quan, đồng thời đưa ra các kiến nghị, đề xuất để tiếp tục thực hiện và nâng cao chất lượng việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCMT trên địa bàn tỉnh.

Tiếp thu dự thảo báo cáo  kết luận thanh tra của Bộ Công an  đối với tỉnh Ninh Bình, đồng chí Đinh Văn Điến mong muốn, thông qua giải trình của các sở, ngành, địa phương của tỉnh, đoàn thanh tra sẽ xem xét thêm để có kết luận chính thức sát, đúng với tình hình thực tế của địa phương, giúp Đảng bộ và nhân dân Ninh Bình thực hiện  tốt hơn nữa các quy định của pháp luật về PCMT.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đề nghị, UBND tỉnh Ninh Bình cần nắm chắc tình hình, tội phạm ma túy tại địa phương để chỉ đạo phòng chống tích cực, có hiệu quả. Đồng thời, tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền PCMT; tích cực, chủ động ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương trong công tác PCMT.  Bên cạnh đó, tỉnh cần có kế hoạch và các hoạt động cụ thể trong việc xây dựng xã, phường thị trấn không có tệ nạn ma túy; thông qua công tác thanh tra làm rõ một số mô hình, điển hình tiên tiến trong phòng chống tội phạm ma túy để nhân rộng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình và trên cả nước.

Đức Thắng