Sáng 3-5 tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị định số 101-2016-NĐ-CP ngày 1-7-2016 quy định chi tiết trách nhiệm thực hiện và các biện pháp ngăn chặn hoạt động sử dụng không gian mạng để khủng bố; Chỉ thị số 02-CT-BCA ngày 27-4-2017 của Bộ trưởng Bộ Công an về tăng cường công tác phòng, chống tấn công mạng và bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng.

Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam phát biểu khai mạc Hội nghị.

Ngày 1-7-2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 101-2016-NĐ-CP quy định chi tiết trách nhiệm thực hiện và các biện pháp ngăn chặn hoạt động sử dụng không gian mạng để khủng bố. 

Ngày 27-4, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Chỉ thị số 02/CT-BCA về tăng cường công tác phòng, chống tấn công mạng và bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng trong lực lượng Công an nhân dân. 

Đây là những văn bản pháp lý, văn bản chỉ đạo quan trọng cụ thể hóa Luật An ninh quốc gia, Luật Phòng chống khủng bố, Luật An toàn thông tin mạng, Pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước, xác định rõ trách nhiệm ngăn ngừa hoạt động sử dụng không gian mạng để khủng bố của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và những nhiệm vụ công an các đơn vị, địa phương phải làm ngay để ngăn chặn hoạt động tấn công mạng và tình trạng lộ, lọt bí mật nhà nước trên không gian mạng; đồng thời, là cơ sở để lực lượng công an áp dụng các biện pháp nghiệp vụ kỹ thuật chuyên biệt ngăn chặn sử dụng không gian mạng để khủng bố.

Trung tướng Hoàng Phước Thuận, Cục trưởng Cục An ninh mạng, Bộ Công an phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bùi Văn Nam nhấn mạnh: Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ, những thành tựu vượt bậc công nghệ thông tin và không gian mạng đã tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức khủng bố mở rộng phạm vi hoạt động trên phạm vi toàn cầu. 

Không chỉ sử dụng không gian mạng để tiến hành các hoạt động khủng bố theo phương thức truyền thống, hoạt động khủng bố dưới hình thức tấn công hệ thống thông tin quan trọng quốc gia, đặc biệt là hệ thống thông tin ngành tài chính, hàng không, y tế, năng lượng…, để gây sức ép lên chính phủ ngày càng tăng gia tăng, khiến cho hoạt động khủng bố chuyển sang một hình thái mới nguy hiểm hơn, khó kiểm soát hơn, đòi hỏi cộng đồng quốc tế phải nỗ lực đối phó. 

Ở nước ta, ứng dụng công nghệ thông tin và các dịch vụ trên không gian mạng đã trở thành động lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội, song cũng đặt ra những nguy cơ, thách thức không nhỏ đối với an ninh quốc gia.

Quang cảnh Hội nghị.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam đề nghị Công an các đơn vị, địa phương quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ nắm chắc các quy định của Nghị định số 101-2016-NĐ-CP, Chỉ thị 02-CT-BCA, từ đó triển khai có hiệu quả các chương trình, biện pháp nghiệp vụ phòng chống hoạt động sử dụng không gian mạng để khủng bố, phòng, chống tấn công mạng và bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng, góp phần giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội của đất nước trong tình hình mới.

Tại Hội nghị, Bộ Công an đã đánh giá khái quát tình hình và kết quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động tấn công mạng, sử dụng không gian mạng để khủng bố, bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng ở nước ta; phổ biến nội dung cơ bản của Nghị định 101-2016-NĐ-CP, Chỉ thị 02-CT-BCA và hướng dẫn công an các đơn vị, địa phương những điểm cần chú ý khi triển khai trên thực tế.

Xuân Mai