Chuyến thăm và làm việc giữa Viện chiến lược và Khoa học Bộ Công an và Cục Nghiên cứu khoa học và lịch sử Bộ An ninh Lào diễn ra trong không khí nhân dân 2 nước đang sôi nổi tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2017”, chào mừng kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào và 40 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào càng làm cho chuyến thăm thêm ý nghĩa, góp phần củng cố, tăng cường tình đoàn kết giữa 2 nước. 

Các đại biểu tại buổi gặp mặt

Tại buổi làm việc, Trung tướng Trần Minh Thư, Viện trưởng Viện chiến lược và Khoa học Bộ Công an khẳng định, công tác nghiên cứu chiến lược, lý luận, khoa học là những công tác rất quan trọng, được lãnh đạo Bộ công an Việt Nam đặc biệt quan tâm. 

Trong những năm qua, tình hình nghiên cứu lý luận, nghiên cứu chiến lược, quản lý thông tin khoa học của 2 lực lượng Công an Việt Nam và lực lượng An ninh Lào đã có sự phối hợp, tổ chức thực hiện và thu được kết quả bước đầu nhưng chưa tương xứng với tiềm năng, nhu cầu của hai bên. Vì vậy, việc hợp tác giữa Viện chiến lược và Khoa học Bộ Công an Cục Nghiên cứu khoa học và lịch sử Bộ An ninh Lào là rất cần thiết.

Đánh giá cao những thành tựu mà Viện chiến lược và Khoa học Bộ Công an Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua, Đại tá Ma La Vi La Chit đề nghị trong thời gian tới, Viện chiến lược và Khoa học Bộ Công an Việt Nam và Cục Nghiên cứu khoa học và lịch sử Bộ An ninh Lào tiếp tục có những trao đổi kinh nghiệm về các mặt công tác như: phương pháp nghiên cứu chiến lược, công tác quản lý, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu lý luận; phối hợp tổ chức các cuộc hội thảo khoa học nhằm nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự của mỗi nước... 

Kết thúc buổi làm việc, Viện Chiến lược và Khoa học Công an, Bộ Công an Việt Nam và Cục Nghiên cứu Khoa học và Lịch sử, Bộ An ninh Lào đã ký biên bản ghi nhớ về chương trình phối hợp của hai đơn vị trong năm 2018.

Vũ Linh