Tại buổi làm việc, đồng chí Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Uỷ viên Đảng uỷ CATW, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Đảng uỷ CATW đã báo cáo tóm tắt kết quả công tác thời gian qua và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng đầu năm 2020. 

Thiếu tướng Lê Quốc Hùng báo cáo tóm tắt kết quả công tác những tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng đầu năm 2020.

Theo đó, UBKT Đảng uỷ CATW, Cơ quan UBKT Đảng uỷ CATW đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng và Đảng uỷ CATW, chủ động tham mưu xây dựng và tổ chức triển khai chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2020, trong đó xác định 56 nhiệm vụ cơ bản, đồng thời nêu bật những nội dung cụ thể cần tập trung thực hiện, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, góp phần xây dựng đảng, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh: Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng trong CAND 6 tháng đầu năm 2020 cần tập trung nhiệm vụ phục vụ Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ CATW lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo quy định. 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành cùng các đại biểu tại buổi làm việc

Khẩn trương rà soát tổ chức bộ máy, tổ chức tập huấn bồi dưỡng cán bộ làm công tác kiểm tra Đảng các cấp trong CAND. 

Đồng thời, xây dựng Quy chế phối hợp giữa Đảng uỷ CATW với các tỉnh uỷ, thành uỷ để trình Ban Bí thư ký, ban hành và Quy chế phối hợp giữa UBKT Đảng uỷ CATW với UBKT các tỉnh uỷ, thành uỷ trong công tác kiểm tra, giám sát; khắc phục những khoảng trống, tránh trùng lặp trong công tác kiểm tra, giám sát và bảo đảm thực hiện kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền theo quy định của Đảng…

L.C.