Theo thống kê từ 49/63 tỉnh, thành phố đã có 7.645 xã bị nhiễm bom mìn, cả nước đã có trên 42.000 người chết, 62.000 người bị thương do bom mìn còn sót lại sau chiến tranh.

Quang cảnh hội thảo.

Sau hơn 3 năm triển khai thực hiện Pháp lệnh quản lý VK-VLN-CCHT, tình hình tội phạm có liên quan đến VK-VLN-CCHT, cơ bản đã kiềm chế, giảm thiểu về số vụ so với cùng kỳ trước đó, nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều phức tạp đáng quan ngại.

Phát biểu tại hội thảo, Thiếu Trần Văn Vệ, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát chỉ đạo tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật phục vụ công tác phòng chống tội phạm và các hành vi VPPL về VK-VLN-CCHT; trong đó có nghiên cứu xây dựng Luật quản lý, sử dụng VK-VLN-CCHT. Xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng Công an, Quân đội, Hải quan, Biên phòng...

Mặt khác, cần tiếp tục tập huấn nâng cao ngăng lực cho cán bộ - chiến sĩ, hoàn thiện mô hình tổ chức, biên chế, chế độ cho lực lượng trực tiếp làm công tác quản lý VK-VLN-CCHT và lực lượng điều tra tội phạm trong lĩnh vực này; triển khai thực hiện và luật hóa các điều ước, hiệp ước có liên quan đến VK-VLN-CCHT mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia với các quốc gia...

Hữu Toàn