Tới dự và chỉ đạo hội thi có Trung tướng Nguyễn Hoàng Hà, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục VIII, đại diện lãnh đạo các Trại giam Huy Khiêm, Đại Bình, Thủ Đức, Xuân Lộc, Xuyên Mộc và Trường Giáo dưỡng số 4, cùng đông đảo các thí sinh đến tham dự hội thi.

Hội thi thành công tốt đẹp sau một buổi sôi nổi tổ chức

Hội thi Cán bộ Đoàn giỏi và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XII của Đảng Cụm 6 được tổ chức gồm 4 phần thi nhằm tuyên truyền và nâng cao nhận thức về chính trị, văn hóa, xã hội, truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và ngành Công an qua các thời kỳ.

Bên cạnh đó, hội thi cũng đẩy mạnh tuyên truyền Nghị truyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an nhân dân, từ đó bồi dưỡng lý tưởng, hoài bão, niềm tin cho tuổi trẻ và giáo dục đoàn viên thanh niên nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm góp phần đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Kết quả, nhất toàn đội thuộc về Trại giam Thủ Đức, giải Nhì thuôc về đội Trường Giáo dưỡng số 4, đồng giải Ba được trao cho Trại giam Đại Bình và Trại giam Huy Khiêm.

Kim Ngân