Từ đầu năm đến nay, Công an 4 huyện, xã giáp ranh đã tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự địa bàn giáp ranh, nhất là phối hợp tốt trong trao đổi thông tin về tình hình, vụ việc liên quan đến an ninh trật tự. 

Hội nghị sơ kết công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự địa bàn giáp ranh.

Thông báo phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của tội phạm để chủ động phối hợp phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả; phối hợp phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tuyên truyền phòng ngừa tội phạm, tuần tra kiểm soát tại địa bàn giáp ranh; phối hợp lực lượng truy bắt các đối tượng phạm tội và triệt xóa các điểm tệ nạn xã hội, góp phần đảm bảo ổn định tình hình địa bàn giáp ranh.

Đại tá Dương Hữu Nghĩa - Trưởng Công an huyện Tam Nông, Cụm trưởng Cụm giáp ranh đề nghị Công an 4 huyện và các xã có địa bàn giáp ranh tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp, nhất là đảm bảo an toàn các ngày lễ, tết; kiên quyết không để đối tượng phạm tội, tệ nạn xã hội lợi dụng địa bàn giáp ranh để hoạt động.

                                                     
Thân Quốc