Qua 5 năm thực hiện, Bộ Chỉ huy Quân sự, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh đã bám sát các nội dung chỉ đạo của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung trong công tác phối hợp. Đã làm tốt việc trao đổi, kiểm tra xác minh thông tin, thực hiện tốt công tác vận động quần chúng, công tác quản lý nhà nước về ANTT, triển khai thực hiện tốt quy chế phối hợp trong công tác phòng chống khủng bố, huấn luyện và tổ chức diễn tập trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt đã phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Trong 5 năm đã điều tra làm rõ 2.367/2.865 vụ phạm pháp hình sự với 3.885 đối tượng, thu tài sản trị giá trên 27 tỷ đồng, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng được điều tra làm rõ đạt trên 95%...

Lan Hương