Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Hoàng Tiến Hiểu, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an nêu rõ, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Bộ Công an đã thực hiện nghiêm túc và đang tích cực triển khai Cuộc vận động "Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ". 

 Thiếu tướng Hoàng Tiến Hiểu, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an phát biểu tại chương trình Sinh hoạt chính trị tư tưởng 

Chương trình sinh hoạt chính trị nêu trên là một hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng thiết thực, giúp mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc hơn nữa những nội dung cơ bản, giá trị to lớn tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó tích cực rèn luyện, tu dưỡng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu, tác phong công tác, ý thức phụng sự Tổ quốc, phụcvụ nhân dân. 

Diễn giả, PGS.TS Phạm Hồng Chương nói chuyện về chuyên đề "Chủ tịch Hồ Chí Minh với CAND"

Trong quá trình trao đổi, các đại biểu thảo luận, liên hệ kiểm điểm tự phê bình và phê bình gắn với việc học tập chuyên đề hàng năm về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đơn vị mình...

Các đại biểu tham dự chương trình Sinh hoạt chính trị tư tưởng về Chủ tịch Hồ Chí Minh với CAND 

Trong chương trình Sinh hoạt chính trị, đại biểu đã nghe diễn giả, PGS.TS Phạm Hồng Chương, nguyên Viện trưởng, giảng viên cao cấp Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt, nói chuyện chuyên đề "Chủ tịch Hồ Chí Minh với CAND"...

Anh Hiếu