Trong 20 năm qua, các đơn vị thuộc Tổng cục Cảnh sát đã thực hiện trên 300 đề tài, dự án khoa học, trong đó có 5 đề tài khoa học cấp Nhà nước, hơn 130 đề tài, dự án khoa học cấp Bộ và 160 đề tài khoa học cấp cơ sở.

Các công trình nghiên cứu khoa học đó đã góp phần bổ sung, phát triển hệ thống lý luận Công an nhân dân (CAND) nói chung, là những luận cứ khoa học để đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là trong quá trình cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam...

Trung tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát tặng hoa, chúc mừng Hội đồng Khoa học – Công nghệ Tổng cục Cảnh sát ra mắt tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát nhấn mạnh, trước tình hình mới, đòi hỏi lực lượng Cảnh sát nhân dân phải có những đổi mới mạnh mẽ hơn nữa việc nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các thành tựu của khoa học – công nghệ vào công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, phấn đấu đến năm 2020 đưa khoa học Công an nhân dân nói chung và Cảnh sát nhân dân nói riêng đạt trình độ chung của đất nước và đạt trình độ phát triển của nhóm nước dẫn đầu ASEAN như Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI đã đề ra…

Trần Xuân