Tại buổi làm việc, Phó Tư lệnh Cảnh vệ Lương Văn Khang trình bày Kế hoạch bảo vệ và các Quyết định của Bộ Công an.

Quán triệt đến toàn thể các đơn vị trong lực lượng Công an nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của các hoạt động Kỷ niệm, từ đó nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Thứ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động, chống phá của các thế lực thù địch, phản động và tội phạm không để bị động, bất ngờ…

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh: Các hoạt động Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9 là những sự kiện chính trị trọng đại lớn của Đảng, Nhà nước và dân tộc ta.

Để bảo vệ tuyệt đối an toàn cho các hoạt động kỷ niệm, thời gian tới lực lượng Công an nhân dân cần phối hợp chặt chẽ với lực lượng Quân đội nhân dân triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nắm tình hình, phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch.

Phối hợp với các bộ, ban, ngành, Ban Tổ chức Cấp Quốc gia và các Tiểu ban để nắm chắc, đầy đủ các thông tin về thời gian, địa đỉểm, nội dung, chương trình... để triển khai công tác bảo vệ đảm bảo chặt chẽ, an toàn.

Mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tăng cường kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy; quản lý vũ khí, chất nổ, vật liệu nổ. Chuẩn bị đầy đủ phương tiện kỹ thuật, cơ sở vật chất phục vụ cho công tác bảo vệ lễ kỷ niệm. Đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt đáp ứng yêu cầu chỉ huy, chỉ đạo; tăng cường lực lượng, phương tiện ứng trực sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có yêu cầu...

Tổ chức chặt chẽ, đồng bộ công tác bảo vệ từ vòng trong đến vòng ngoài tại các điểm diễn ra lễ kỷ niệm; dự kiến các tình huống có thể xảy ra và có giải pháp cụ thể xử lý tình huống; đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng tại các địa bàn trọng điểm, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ công tác Công an…

Việt Hưng