Tổng cục Chính trị CAND vừa có văn bản gửi Công an các đơn vị, địa phương, Cảnh sát PCCC các tỉnh, thành phố về việc thực hiện chủ trương, kế hoạch phân công công tác đối với học viên tốt nghiệp các trường CAND năm 2016.

Nữ học viên Học viện ANND. (ảnh minh họa)

Theo đó, sẽ không xem xét, giải quyết cho học viên chuyển vùng công tác đến các đơn vị thuộc Bộ Công an.

Các trường hợp được xem xét, giải quyết:

1. Các học viên là cán bộ hoặc hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ phục vụ tại Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp cử đi học

Tuy nhiên số đối tượng này phải đảm bảo có thời gian công tác thực tế ít nhất 5 năm trở lên (không tính thời gian thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND, cử đi học tại các trường). Riêng với học viên gửi đào tạo các trường thuộc Bộ Quốc phòng thời gian thực tế phải ít nhất từ 7 năm trở lên.

 2. Cán bộ nữ xin được hợp lý hóa gia đình.

So với quy định trước đây (cụ thể là Thông tư 38/2012/TT-BCA của Bộ Công an về quy định về phân công công tác đối với học viên tốt nghiệp, kết thúc khoá học tại các học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp Công an nhân dân, đối với các học viên chuyển vùng công tác (quy định tại điều 8), quy định mới này có một số điểm mới.

Theo Thông tư 38/2012/TT-BCA để chuyển vùng công tác, học viên phải đáp ứng các yêu cầu và điều kiện sau:

Thứ nhất, chỉ xem xét giảiquyết cho chuyển vùng công tác đối với học viên từ đơn vị,địa phương thừa biên chế đến đơn vị, địa phương thiếu biên chế; từ đơn vị, địa phương thiếu ít biên chế đến đơn vị, địa phương thiếu nhiều biên chế; từ đơn vị, địa phương thừa nhiều biên chế đến đơn vị, địa phương thừa ít biên chế.

Thứ hai, các trường hợp được ưu tiên xem xét cho chuyển vùng công tác:

- Học viên là Anh hùng lực lượng vũ trang; thương binh; bệnh binh; người có "Giấy chứng nhận được hưởng chính sách như thương binh"; con liệt sỹ; con Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động; con thương binh;

- Học viên đã có quá trình công tác thực tế từ ba năm trở lên hoặc ở vùng sâu, vùng xa, biên giới,hải đảo hoặc hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn.

Học viên bị xử lý kỷ luật trong thời gian học tập chưa được công nhận tốt nghiệp hoặc chưa đủđiều kiện dự thi tốt nghiệp khi kết thúc khóa học tại các trường Công an nhândân thì không phân công công tác về các đơn vị được duyệt chỉ tiêu tuyển chọn học viên.


   

HV