Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí Mai Văn Ninh, Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Tuyên giáo Trung ương trực tiếp truyền đạt các văn kiện Đại hội XII của Đảng.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nêu rõ: Việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng; là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân nhằm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành yêu cầu các cán bộ tham gia Hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm. Trong quá trình học tập cần tập trung cao độ, nắm bắt các nội dung, kiến thức truyền đạt của báo cáo viên, kết hợp với nghiên cứu sâu tài liệu; chủ động sáng tạo, xây dựng phương pháp truyền đạt Nghị quyết một cách hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng và tình hình cụ thể ở Đảng bộ, đơn vị.

Sau Hội nghị, các Đảng bộ có kế hoạch cụ thể để tổ chức tốt việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng ở đảng bộ; tiếp tục tăng cường sự chỉ đạo, lãnh đạo của cấp ủy Đảng và đổi mới mạnh mẽ việc tổ chức, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết của Đảng theo Chỉ thị số 01, ngày 22/3/2016 của Bộ Chính trị khóa XII; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện và đảm bảo mọi Đảng viên, cán bộ, chiến sỹ Công an đều được nghiên cứu, học tập và quán triệt sâu sắc Nghị quyết của Đảng.

Quang cảnh hội nghị.

Cùng với đó, việc xây dựng chương trình hành động, thực hiện Nghị quyết phải được tiến hành khẩn trương, chu đáo, sát hợp với đặc điểm yêu cầu, nhiệm vụ công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng của các Đảng bộ, góp phần đảm bảo việc triển khai nghiên cứu, quán triệt thực hiện Nghị quyết nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả trong toàn lượng Công an nhân dân.

Trong chỉ đạo, triển khai, nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện, phải gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị Khóa XII, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” và các phong trào thi đua yêu nước trong CAND.

Đồng chí Mai Văn Ninh, Phó trưởng Ban Thường trực, Ban Tuyên giáo TW truyền đạt Nghị quyết tại Hội nghị

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đề nghị các cơ quan nghiên cứu và Học viện, Trường CAND căn cứ vào nội dung của Nghị quyết để xây dựng các chương trình, đề tài nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn triển khai Nghị quyết Đại hội XII; khẩn trương cập nhật, bổ sung, hoàn thiện chương trình, giáo trình giảng dạy, lý luận chính trị sát với từng đối tượng cụ thể. Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí trong CAND cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội XII của Đảng với nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

Sau phần khai mạc, các đại biểu đã được nghe báo cáo 3 chuyên đề gồm: Báo cáo Chính trị của Ban chấp hành TW Đảng khóa XI tại Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XII của Đảng; báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2011-2015, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020.

Hai chuyên đề này do đồng chí Mai Văn Ninh truyền đạt. Chuyên đề 3, báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết TW 4, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” do đồng chí Nguyễn Đức Hà, Vụ trưởng Ban tổ chức TW truyền đạt.

Xuân Mai