Thiếu tướng Nguyễn Quang Chữ, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND dự, chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị CAND trực tiếp quán triệt Nghị quyết. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc; đại diện lãnh đạo BCH Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ, Công đoàn Tổng cục...

Thiếu tướng Nguyễn Quang Chữ phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH TƯ Đảng khóa XII.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe giới thiệu những nội dung cơ bản nhất của các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH TƯ Đảng khóa XII gồm: Nghị quyết số 18 về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19 về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20 về ‘Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và tất cả sức khỏe nhân dân trong tình hình mới” và Nghị quyết số 21 về “Công tác dân số trong tình hình mới”.

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Quang Chữ  khẳng định, việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH TƯ Đảng khóa XII là nhiệm vụ rất quan trọng trong việc tổ chức quán triệt và thực hiện các Nghị quyết của BCH TƯ Đảng khóa XII. Đây là những quyết sách đề cập đến các vấn đề quan trọng, vừa cơ bản vừa cấp bách; là những vấn đề phức tạp, nhạy cảm tác động trực tiếp đến nhiều mặt của đời sống xã hội, có ý nghĩa xã hội nhân văn sâu sắc. Các nghị quyết này là sự cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII.

Thiếu tướng Trần Vi Dân quán triệt nội dung Nghị quyết

Giao nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phó Tổng cục trưởng yêu cầu sau Hội nghị quán triệt này đề nghị các Đảng bộ, chi bộ cơ sở thuộc Đảng bộ Tổng cục tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: Các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCHTƯ Đảng khóa XII cho các đồng chí chưa tham gia học tập Nghị quyết; Các đồng chí đảng viên, CBCS tham gia các lớp tập huấn, quán triệt Nghị quyết đều phải viết thu hoạch cá nhân...

Toàn cảnh Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH TƯ Đảng khóa XII

Đồng chí Bí thư cấp ủy chịu trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng bộ, đơn vị mình đạt mục tiêu, yêu cầu và bảo đảm thời gian theo đúng tiến độ; đồng thời báo cáo Đảng ủy Tổng cục kết quả việc tổ chức học tập quán triệt, thực hiệnnghị quyết tại Đảng bộ, đơn vị mình trước ngày 10-2-2018 theo kế hoạch đề ra.

Tâm Phạm