Chủ trì hội thảo có Thiếu tướng Trần Văn Vệ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an; Thiếu tướng, PGS, TS Đặng Xuân Khang, Phó Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân; Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, Giám đốc Công an TP Hải Phòng; các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên Phòng Hải Phòng, chuyên viên cao cấp Học viện Cảnh sát nhân dân; Cảnh sát QLHC về TTXH Công an các tỉnh, TP gồm: Hà Nội, Quảng Ninh, Thái Bình, Hải Dương và Công an các đơn vị, địa phương thuộc Công an TP Hải Phòng…

Quang cảnh Hội thảo.

Hải Phòng là thành phố phát triển, đang không ngừng mở rộng không gian đô thị, phát triển kinh tế-xã hội. Cùng với việc mở cửa hội nhập, Hải Phòng trở thành nơi nhiều đối tượng tội phạm tập trung, nhất là ở vùng giáp ranh. Công tác quản lý công dân đóng vai trò quan trọng trong bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội địa bàn. Hội thảo đã tiếp nhận 52 báo cáo khoa học của lực lượng Công an các địa phương, đơn vị trực thuộc Công an các tỉnh thành phố gồm: Hải Phòng, Hà Nội, Quảng Ninh, các khoa thuộc Học viện Cảnh sát nhân dân.

Qua trao đổi các đại biểu khẳng định, công tác triển khai Luật Cư trú trên địa bàn còn một số khó khăn chủ quan và khách quan như năng lực Công an địa phương làm công tác cư trú còn hạn chế, nhận thức của nhân dân và một bộ phận chính quyền địa phương vẫn coi quản lý dân cư là việc riêng của lực lượng Công an, ý thức chấp hành luật chưa cao; Công an địa phương chưa thực hiện nghiệm việc rà soát nhân khẩu cư trú trên địa bàn.

Tại hội thảo, lãnh đạo đại diện các Cục nghiệp vụ, chuyên viên cao cấp của Học viện Cảnh sát, các phòng nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng và Công an các tỉnh, thành phố tham luận làm rõ thêm các nội dung về đánh giá thực trạng, dự báo, giải pháp, kiến nghị, đề xuất để nâng cao hiệu lực quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư, đáp ứng yêu cầu bảo đảm quyền tự do cư trú của công dân, phục vụ công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, củng cố an ninh quốc phòng, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong giai đoạn hiện nay.

Hội thảo cũng chỉ ra, để làm tốt công tác quản lý cư trú về dân cư, cần tập trung nắm chắc địa bàn, bám sát tình hình di biến động dân cư; đẩy mạnh tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa của việc thực hiện luật đối với nhân dân; thường xuyên trao đổi tình hình về cư trú dân cư đối với các địa bàn lân cận; cải cách thủ tục hành chính trong đăng ký cư trú theo hướng đơn giản, thuận lợi, tránh phiền hà cho công dân.

Phát biểu tại hội thảo, Thiếu tướng Trần Văn Vệ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an chỉ đạo Ban tổ chức hội thảo tập hợp các kinh nghiệm thực tế phục vụ công tác giảng dạy trong Học viện Cảnh sát nhân dân. Đồng thời, tập hợp những tồn tại hạn chế, đề xuất sửa đổi bổ sung Luật Cư trú, các văn bản hướng dẫn phù hợp với thực tiễn. Công an các đơn vị phối hợp đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư…

Đăng Hùng