Chiều 14/10, Hội phụ nữ Công an TP Hải Phòng tổ chức kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và tổng kết 5 năm thực hiện 3 đề án của Chính phủ “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH của đất nước”, “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt”, “Hỗ trợ dạy nghề-tạo việc làm” giai đoạn 2010-2015.
Phó chủ tịch Hội LHPN TP Vũ Thị Kim Liên trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của phụ nữ”.

Trong những năm qua, Đảng ủy-Giám đốc Công an TP Hải Phòng luôn quan tâm xây dựng, bồi dưỡng và tạo mọi điều kiện để Hội phụ nữ CATP hoạt động hiệu quả. Qua đó phong trào của phụ nữ Công an Hải Phòng ngày càng thiết thực, đi vào chiều sâu, phục vụ đắc lực cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần tô thắm thêm những trang sử truyền thống của phụ nữ Việt Nam.

Với phương châm “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, phụ nữ Công an Hải Phòng đã thực hiện có hiệu quả 3 đề án của Chính phủ với nhiều nội dung, hình thức thiết thực, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên tham gia.

Nhân dịp này, TW Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trao Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của phụ nữ” tặng 3 cán bộ hội viên. Đồng thời, 10 tập thể và 10 cá nhân được Công an TP Hải Phòng tôn vinh khen thưởng.

Đăng Hùng