Tại Hội nghị sơ kết, các đại biểu đã chỉ ra những ưu điểm, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện phong trào; tiếp tục đề ra mục tiêu, phương hướng, nội dung, nhiệm vụ thực hiện thắng lợi trong giai đoạn tiếp theo (2019-2021). 

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Đoàn Hùng Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Ngoại tuyến, đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 1 của Hội Phụ nữ Bộ Công an nhấn mạnh: Trong từng nội dung của phong trào phụ nữ, Cục Ngoại tuyến đã lựa chọn, tập trung triển khai các hoạt động mang tính điển hình. Trong 2 năm (2017-2019), đã đăng ký 7 công trình, phần việc gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Các đại biểu dự hội nghị ký giao ước thi đua.

Tại hội nghị, Cục Ngoại tuyến đại diện 10 Hội phụ nữ các Cục, Bộ Tư lệnh thuộc Cụm thi đua số 1 đã thống nhất, ký giao ước thi đua thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ CAND học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo Vì An ninh Tổ quốc; xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững” (2017-2021).

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Hoàng Thị Thủy, Ủy viên thường vụ Ban Chấp hành Hội Phụ nữ Bộ Công an, biểu dương tinh thần trách nhiệm và sáng kiến của Hội Phụ nữ Cục Ngoại tuyến với vai trò là Cụm trưởng Cụm thi đua số 1 của Hội Phụ nữ Bộ Công an; bày tỏ mong muốn cán bộ Hội Phụ nữ luôn phát huy tinh thần chủ động, tự tin, đoàn kết và tâm huyết của mình với công tác Hội và phong trào thi đua.

X.Mai