Qua 1 năm triển khai thực hiện Luật, công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ đã đạt được những kết quả khá tốt, tạo sự chuyển biến rõ rệt trên cả ba phương diện: Quản lý nhà nước, phòng chống tội phạm và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

Có được kết quả trên là do các bộ, ngành, địa phương đã quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành; lực lượng Công an đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện; công tác tuyên truyền đã được quan tâm thực hiện hiệu quả với nhiều hình thức; đăng ký, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ được chú trọng thực hiện hiệu quả; các cơ quan chức năng đã tăng cường kiểm tra định kỳ, đột xuất công tác quản lý, sử dụng đối với các đối tượng được phép trang bị, quản lý, sử dụng. 

Vũ khí, vật liệu nổ được thu hồi, góp phần bảo đảm tốt ANTT (Ảnh minh họa) 

Theo báo cáo của Công an các đơn vị, địa phương, các lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ 1.712 vụ, 1.508 đối tượng sản xuất, mua bán, tàng trữ vận chuyển và sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu  nổ và công cụ hỗ trợ, truy tố 507 vụ, xét xử 212 vụ, xử phạt vi phạm hành chính 1.148 trường hợp, phạt hơn  6 tỷ đồng.

Tại Hội nghị, ý kiến tham luận của các đại biểu đã đánh giá bổ sung tình hình, kết quả và nêu rõ những khó khăn, vướng mắc, tồn tại cần khắc phục; nhiều địa phương đã có cách làm hay, bài học kinh nghiệm và các giải pháp chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả trong phòng ngừa, đấu tranh với đối với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trỡ.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thiếu tướng Vũ Xuân Dung, Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đề nghị, Cục Quản lý hành chính về trật tự xã hội chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng khẩn trương hoàn thiện hồ sơ Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng, vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, báo cáo Bộ Công an trình Chính phủ, Quốc hội thông qua kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV; 

Các Cục nghiệp vụ căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chỉ đạo, hướng dẫn và phối hợp với Công an các địa phương tăng cường lực lượng nắm tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và bắt giữ các đối tượng chế tạo, tàng trữ, mua bán, vận chuyển và sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; 

Công an các địa phương chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia tuyên truyền, vận động, thu hồi và phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ…

M.Hiền