Công tác tuyên truyền, quán triệt thực hiện nghiêm Luật Phòng cháy, chữa cháy và kiểm tra phòng chống cháy nổ được thực hiện thường xuyên tại các chợ đầu mối, khu dân cư, các cơ sở sản xuất kinh doanh lớn nhỏ… Việc kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy tại các cơ quan, đoàn thể, xí nghiệp, khu dân cư tập trung cũng được quan tâm hơn; đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Trong dịp này, Tiền Giang cũng rà soát, củng cố lực lượng dân phòng và các đội phòng cháy chữa cháy tại chỗ; bổ sung các phương tiện, dụng cụ chữa cháy cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu xử lý có hiệu quả khi có sự cố xảy ra. Tuy vậy, công tác phòng chống cháy nổ ở Tiền Giang trong thời gian qua cũng còn không ít bất cập.

* Công an tỉnh Bình Thuận đã tiến hành rà soát, lập danh sách và kiên quyết triệt phá, xử lý nghiêm các băng, ổ, nhóm hình sự đang hoạt động trên địa bàn. Lực lượng Công an thực hiện các biện pháp giáo dục, răn đe và buộc làm kiểm điểm, cam kết đối với số đối tượng có biểu hiện rủ rê, tụ tập, lập băng nhóm để hoạt động; đồng thời nắm chắc địa bàn, khảo sát lập hồ sơ đưa vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, hoặc đưa ra kiểm điểm trước dân, phòng ngừa tội phạm, tích cực tham gia phối hợp để giáo dục, cảm hóa đối tượng tại cộng đồng.

* Công an tỉnh An Giang xác định công tác trọng tâm là chủ động nắm tình hình, kịp thời và chủ động triển khai các phương án đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả các yếu tố phức tạp về an ninh trật tự. Ngành chức năng đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc để phát huy sức mạnh toàn xã hội trong công tác phòng ngừa tội phạm; phát hiện, xử lý kịp thời các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm ma túy, tham nhũng, buôn lậu...

Công an tỉnh An Giang đã mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Hợi

PV