Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

15 năm qua, sự phối hợp giữa EVN với Tổng cục An ninh và Công an các địa phương luôn được chú trọng. Hai bên đã phối hợp chặt chẽ trong việc gặp gỡ trao đổi, thông báo tình hình và thống nhất những chủ trương, biện pháp tăng cường công tác bảo vệ an ninh; kịp thời phát hiện, xử lý những vụ việc phát sinh, những hiện tượng tiêu cực, đề ra nhiều biện pháp hữu hiệu trong công tác phòng ngừa, đặc biệt là công tác phối hợp bảo vệ các công trình trọng điểm, tạo điều kiện cho EVN hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh mà Đảng và Nhà nước giao phó.

Tổng cục An ninh và EVN đã ký kết Quy chế tăng cường phối hợp công tác bảo vệ an ninh, an toàn trong thời gian tới.

Tại Hội nghị, Tổng cục An ninh và EVN đã ký kết Quy chế tăng cường phối hợp công tác bảo vệ an ninh, an toàn trong thời gian tới; lãnh đạo Bộ Công an, Tổng cục An ninh, Bộ Công Thương, EVN đã trao Kỷ niệm Chương, Bằng khen của Bộ Công an, Bộ Công Thương, Tổng cục An ninh và EVN cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quy chế phối hợp giữa hai đơn vị trong 15 năm qua.

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới, Thứ trưởng Bùi Văn Thành nêu rõ việc thực hiện Quy chế phối hợp phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ các cấp với mục tiêu cao nhất là đảm bảo an ninh quốc gia, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, đảm bảo an toàn các công trình, dự án và cơ sở ngành Điện.

Tiếp tục triển khai thực hiện Quy chế một cách sâu rộng đến các địa phương. Các đơn vị cần nghiên cứu đặc điểm thực tế của mình để xây dựng nội dung quy chế cho phù hợp; nghiên cứu, nhân rộng những mô hình thực hiện Quy chế phối hợp có hiệu quả. Tăng cường công tác phối hợp giữa hai bên, đảm bảo thông tin trao đổi hai chiều thường xuyên, liên tục, kịp thời, không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ...

Đẩy mạnh đổi mới nội dung hình thức, biện pháp tổ chức phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy sức mạnh của toàn dân trong bảo vệ an ninh, trật tự.

Trần Xuân