Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Cục nghiệp vụ Bộ Công an, các đơn vị chức năng của Bộ, Công an các đơn vị, địa phương, cộng tác viên xã hội các tỉnh phía Bắc.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu tại hội nghị

Thời gian qua, dưới sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND các tỉnh, thành phố phía Bắc, cấp uỷ, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương đã quan tâm chỉ đạo công tác tư tưởng, nắm bắt dư luận xã hội; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, công tác quản lý CBCS; duy trì kiểm tra, chấn chỉnh việc chấp hành nghiêm túc quy chế, quy trình công tác, các quy định của Đảng, của Ngành và điều lệnh CAND. 

Đã chủ động có biện pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm; triển khai tốt các chế độ, chính sách mới được ban hành. Tình hình tư tưởng CBCS trong toàn lực lượng ổn định, vững vàng, giữ vững bản lĩnh chính trị, đoàn kết, thống nhất, CBCS nêu cao tinh thần trách nhiệm, có ý chí phấn đấu vươn lên, khắc phục mọi khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương dũng cảm trong đấu tranh phòng chống tội phạm, gương người tốt việc tốt, được nhân dân đánh giá cao.

Hình ảnh tại hội nghị

Hội nghị tập trung thảo luận về dư luận xã hội và những vụ việc CBCS quan tâm, theo dõi những vấn đề, sự kiện trong nước và quốc tế nổi bật, nhất là các hoạt động đối nội, đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. 

Dư luận xã hội đánh giá cao vai trò, trách nhiệm của lực lượng CAND trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm; đảm bảo an ninh, an toàn các sự kiện chính trị, văn hoá, lễ hội và trật tự. 

Tập trung thảo luận những vấn đề báo chí phản ánh liên quan đến lực lượng CAND, đưa ra những định hướng, phản biện đối với những thông tin mà báo chí đăng tải không đúng sự thật làm ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín CAND.

 Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành hoan nghênh Công an các đơn vị, địa phương đã có nhiều ý kiến trách nhiệm, thẳng thắn, tập trung thảo luận, đặc biệt đã nêu bật những vấn đề còn tồn tại, khó khăn, vướng mắc để tìm biện pháp giải quyết.

Đồng chí Thứ trưởng đề nghị trong thời gian tới, cấp uỷ, Thủ trưởng các đơn vị, công an các địa phương tập trung quán triệt, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động của Bộ Công an về "Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ"; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng; quan tâm bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị cho CBCS. 

Tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Tổng cục Chính trị CAND để định hướng công tác tuyên truyền, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, gương chiến đấu dũng cảm trong đấu tranh phòng chống tội phạm, phản ứng kịp thời với những dư luận trái chiều, xuyên tạc, thiếu tính xây dựng đối với lực lượng CAND. 

Nâng cao tính tiền phong, gương mẫu của lãnh đạo, đảng viên, chỉ huy các cấp nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Đăng Thủy – Quốc Huy