Trong năm 2019, hoạt động của đoàn thể đã bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP, của Đoàn, Hội, Công đoàn cấp trên và hoàn thành tốt nội dung, chương trình công tác đã đề ra; các hoạt động và phong trào thi đua đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ cuả Công an TP cũng như từng đơn vị cơ sở và được đông đảo đoàn viên, hội viên, các Cụm thi đua và các đơn vị cơ sở tích cực hưởng ứng tham gia. 

Các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc nhận Cờ thi đua của Trung ương Đoàn và Thành đoàn Hà Nội

Tiêu biểu như Đoàn Thanh niên Công an thành phố với hành trình “Thắp lửa tình nguyện- Vì nhân dân phục vụ”, chương trình phối hợp đảm bảo an ninh nông thôn, chương trình hỗ trợ nhân dân huyện Chương Mỹ khắc phục hậu quả sau lũ; Hội Phụ nữ Công an TP với các hoạt động giáo dục truyền thống, tuyên truyền về hình ảnh người nữ cán bộ, chiến sỹ Công an Thủ đô tài năng, duyên dáng; tổ chức tốt các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, nhân đạo, từ thiện. 

Công đoàn Công an TP tổ chức thành công Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2019-2024 và các hoạt động nâng cao tay nghề, bảo vệ, chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên... Kết quả công tác của các đoàn thể đã góp phần quan trọng vào thành tích chung của Công an TP năm 2019, tiếp tục được Chính phủ tặng Cờ thi đua.

Tại Hội nghị đã công bố các quyết định khen thưởng và trao thưởng cho các cá nhân và tập thể; phát động học tập gương dũng cảm của ba cán bộ, chiến sỹ hy sinh tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức (Hà Nội) và ký kết chương trình phối hợp thanh niên tham gia đảm bảo an ninh nông thôn trên địa bàn TP Hà Nội giai đoạn 2020-2022 giữa Đoàn Thanh niên Công an TP với 13 huyện, đoàn.

X.M.