Dự hội nghị có Trung tướng Bùi Bá Định, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND; Trung tướng Nguyễn Thế Quyết, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần-kỹ thuật; Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng của Bộ Công an, Tổng cục Chính trị CAND; Công an 15 địa phương thuộc Cụm thi đua số 2, số 3…
Trung tướng Trần Bá Thiều phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Báo cáo tóm tắt kết quả công tác XDLL 6 tháng đầu năm 2015, Trung tướng Bùi Bá Định cho biết, Tổng cục Chính trị CAND đã phục vụ Ban chỉ đạo kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND, 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) cấp quốc gia của Bộ Công an đôn đốc các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm; tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Phát huy truyền thống vẻ vang - CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ” trong CAND.
Trung tướng Trần Bá Thiều chủ trì thảo luận tại hội nghị.
Trung tướng Bùi Bá Định báo cáo tóm tắt kết quả công tác XDLL 6 tháng đầu năm.
Tổng cục Chính trị CAND cũng tham mưu tổ chức, triển khai nhiều mảng công việc lớn thuộc lĩnh vực XDLL. Điển hình là tham mưu, triển khai thực hiện Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị, Thông tri số 01 của Đảng ủy Công an Trung ương (CATW) về đại hội đảng các cấp trong CAND; triển khai Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ CATW lần thứ VI nhiệm kỳ 2015-2020. Hoàn thành đề xuất thăng cấp, nâng lương niên hạn 2015 cho Công an các đơn vị, địa phương.
   Đại biểu tham luận tại hội nghị.

Công an các đơn vị, địa phương thuộc hai Cụm thi đua số 2 và số 3 trong 6 tháng đầu năm đã bám sát chỉ đạo của Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an, cơ bản hoàn thành những công tác lớn trọng tâm trong chương trình công tác XDLL CAND năm 2015 đã đề ra.

Đặc biệt là những nhiệm vụ có ý nghĩa trọng tâm, đột phá như giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, tổ chức bộ máy, biên chế, quản lý đội ngũ cán bộ, công tác quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, chiến sĩ...

 Trung tướng Trần Bá Thiều cùng các đại biểu tại hội nghị.
Nhiều địa phương đã có cách làm sáng tạo, hiệu quả, qua đó đã tạo nhiều chuyển biến tích cực trên các mặt công tác XDLL CAND, góp phần giữ vững an ninh chính trị, TTATXH địa bàn tuyến biên giới và địa bàn trung du Bắc bộ, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Về nhiệm vụ công tác trọng tâm từ nay đến hết năm 2015, Trung tướng Trần Bá Thiều yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương hoàn thành các chỉ tiêu công tác mà Nghị quyết của Đảng ủy CATW, chương trình công tác XDLL CAND đã đề ra và lưu ý thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Đó là tổ chức thật tốt các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ, đồng thời phải xác định đây là một cơ hội lớn để tôn vinh lực lượng CAND, tôn vinh quần chúng nhân dân tiêu biểu, xuất sắc, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cùng với việc tổ chức các hoạt động lớn, mít tinh, gặp mặt cần kết hợp tri ân các gia đình chính sách, người có công, quần chúng tốt...

Quỳnh Vinh