Ngày 28 và 29-7, Phòng Cảnh sát đường thủy Công an TP Cần Thơ tổ chức tuyên truyền về các quy định của Luật Giao thông đường thủy nội địa, phòng, chống đuối nước và phòng, chống tội phạm trên đường thủy cho người dân ven sông huyện Cờ Đỏ và Thới Lai.

Cảnh sát đường thủy vừa tuyên truyền, vừa tặng quà cho người dân. 

Cán bộ Phòng Cảnh sát đường thủy đã phổ biến nội dung Luật giao thông đường thủy nội địa và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa cho hơn 300 người dân sinh sống ven sông.

Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát đường thủy cũng đã tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, để người dân nâng cao ý thức bảo vệ tài sản và phát hiện, tố giác tội phạm trên các tuyến đường thủy nội địa và tuyên truyền về tình trạng đuối nước trẻ em để chủ động phòng tránh, với phương châm “Vì an toàn trẻ em trên sông nước”…

Ngọc Hậu