Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo PCTN, lãng phí Bộ Công an chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có đồng chí Phạm Gia Túc, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; đồng chí Ngô Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng, Cục Chống tham nhũng, Thanh tra Thanh tra Chính phủ...

Báo cáo tóm tắt kết quả công tác PCTN, THTK, CLP của CAND năm 2018, dự thảo Kế hoạch công tác PCTN, THTK, CLP của CAND năm 2019 tại Hội nghị cho biết, năm 2018, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã bám sát chỉ đạo của Đảng, Nhà nước; ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ PCTN, LP trong CAND; tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng, lãng phí trong CAND và đấu tranh chống tội phạm tham nhũng.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo Hội nghị,

Nổi bật là công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong lực lượng CAND về PCTN được tăng cường, có chiều sâu và hiệu quả; tổ chức bộ máy trong CAND được sắp xếp, kiện toàn tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; công tác cải cách hành chính trong lực lượng CAND tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, chú trọng những lĩnh vực nhạy cảm để phòng ngừa, ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng… 

Các đơn vị địa phương đã có nhiều giải pháp, biện pháp THTK, CLP phù hợp với quy định của pháp luật và thực tiễn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác chiến đấu, phục vụ đời sống cán bộ, chiến sỹ (CBCS) và đạt được những kết quả nhất định, tiết kiệm trên 184 tỷ đồng. Năm 2018, có 477 lượt cán bộ, chiến sĩ liêm khiết không nhận hối lộ với số tiền 393.910.000đ. 

Công tác điều tra, xử lý tội phạm về kinh tế, tham nhũng có nhiều chuyển biến tích cực, phục vụ tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước, được nhân dân đánh giá cao, dần khắc phục tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”. Năm 2018, các cơ quan điều tra trong CAND đã thụ lý điều tra 454 vụ án, 949 bị can phạm tội về tham nhũng. Trong đó, khởi tố mới 298 vụ, 547 bị can (Số vụ án, bị can phát hiện khởi tố mới tăng gần 70% so với năm 2017).

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Gia Túc chúc mừng những thành tích trong công tác đấu tranh PCTN của lực lượng CAND năm 2018. Khẳng định chủ trương công tác đấu tranh PCTN không có vùng cấm, ngoại lệ, bất kỳ người đó là ai... Bộ Công an đã tham gia rất tích cực giúp Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN làm tốt công tác PCTN đạt được kết quả được dư luận xã hội quan tâm, tạo niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh,  nhiệm vụ trọng tâm công tác trong năm 2019, Đảng ủy Công an Trung ương tập trung chỉ đạo xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND thực sự trong sạch, liêm chính, vững mạnh toàn diện, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; ổn định bộ máy tổ chức, đội ngũ cán bộ theo mô hình tổ chức mới, bố trí Trưởng Công an xã trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự là Công an chính quy, từng bước chính quy lực lượng Công an xã; giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật, nâng cao đạo đức và tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ, đẩy lùi tiêu cực, giảm tỉ lệ CBCS sai phạm dưới 0,5% quân số. Đòi hỏi toàn lực lượng đoàn kết, thống nhất, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ.

Đồng chí Phạm Gia Túc phát biểu tại Hội nghị.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, các đơn vị chức năng thuộc Bộ tiếp tục rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, xây dựng, ban hành các văn bản thực hiện nhiệm vụ công tác PCTN, lãng phí trong CAND, tập trung vào việc thực hiện các nhiệm vụ Chính phủ giao Bộ Công an thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về công tác PCTN đến năm 2020; nghiêm túc xử lý trách nhiệm người đứng đầu đơn vị trong CAND khi để xảy ra tham nhũng trong đơn vị do mình quản lý, phụ trách.

Kiên quyết điều chuyển, thay thế những cán bộ lãnh đạo, chỉ huy để xảy ra tham nhũng, lãng phí ở đơn vị phụ trách, uy tín giảm sút, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; chỉ đạo, thực hiện đồng bộ có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí trong nội bộ: Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống trong CAND… 

Trong công tác điều tra, xử lý tội phạm về tham nhũng cần tiếp tục chấn chỉnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản, nắm chắc tình hình, phát hiện kịp thời các vụ án tham nhũng, tập trung vào các lĩnh vực có nhiều dư luận tiêu cực, tham nhũng, lãng phí… 

Kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ Công an và Công an các địa phương theo mô hình tổ chức mới của các đơn vị, địa phương để lãnh đạo, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ PCTN, lãng phí…Xây dựng lực lượng CAND thực sự trong sạch, liêm chính, vững mạnh toàn diện, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi, phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Minh Hiền