Tại chương trình, Ban Thường vụ Đoàn Công an TP Hồ Chí Minh đã tổ chức tuyên truyền pháp luật hình sự và kỹ năng phòng chống xâm hại cho 100 thanh niên các dân tộc tôn giáo, người dân trên địa bàn quận Tân Bình.

Tuyên truyền pháp luật hình sự và kỹ năng phòng chống xâm hại cho 100 thanh niên các dân tộc tôn giáo, người dân trên địa bàn.
Cũng trong dịp này, Ban Thường vụ Đoàn Công an TP Hồ Chí Minh đã vận động Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và phối hợp với Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam quận Tân Bình trao tặng 30 phần quà với tổng kinh phí 10 triệu đồng, dành cho 30 hộ gia đình là các hộ thuộc các dân tộc tôn giáo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.  
Trao tặng 30 phần quà cho 30 hộ gia đình là các hộ thuộc các dân tộc tôn giáo có hoàn cảnh khó khăn.

Đây là hoạt động nhân văn, ý nghĩa của Tuổi trẻ Công an TP Hồ Chí Minh trong thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cho các hoàn cảnh khó khăn, các hộ người dân tộc, tôn giáo có hoàn cảnh khó khăn, nâng cao nhận thức về pháp luật, đặc biệt là đối tượng thanh niên các dân tộc tôn giáo trên địa bàn, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.


Phú Lữ