Như vậy, ngày 19/8/2005 là Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đầu tiên của nước ta; đây cũng là dịp tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống của lực lượng CAND Việt Nam

N.H.