Sau một buổi làm việc khẩn trương, với nhiều ý kiến tâm huyết, đồng thời căn cứ trên các dấu mốc lịch sử, những luận cứ khoa học do Viện Lịch sử CAND cung cấp, Hội thảo đã thống nhất chọn ngày 11-7-1946 là Ngày truyền thống của lực lượng Quản lý trang bị kỹ thuật và trang cấp CAND để sớm trình xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an.

Hội thảo đã thống nhất chọn ngày 11-7-1946 là Ngày truyền thống của lực lượng Quản lý trang bị kỹ thuật và trang cấp CAND.

Việc xác định ngày truyền thống không chỉ để đánh dấu bề dày lịch sử, khẳng định những đóng góp to lớn của lực lượng Quản lý trang bị kỹ thuật và trang cấp CAND trong quá trình xây dựng và phát triển đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân ta; mà còn là mốc son để tăng cường giáo dục, tuyên truyền cho CBCS các thế hệ mai sau nhận thức một cách đầy đủ, sâu sắc mà lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật nói chung và lực lượng Quản lý trang bị kỹ thuật và trang cấp nói riêng đã xây dựng chiến đấu và trưởng thành…

Dự kiến, ngày 11-7-2016, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Công an sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống của lực lượng Quản lý trang bị kỹ thuật và trang cấp CAND (1946-2016).

Trần Xuân