Năm 2006, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật đã được Chính phủ phê duyệt thực hiện dự án "Đầu tư nâng cấp trang thiết bị y tế cho 3 bệnh viện Bộ Công an sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của Chính phủ Áo" với tổng số vốn vay của Chính phủ Áo là 10.935.000 Euro.

Trên cơ sở thành công của giai đoạn I của dự án, ngày 16/9/2008, Bộ Công an đã đề nghị Chính phủ Áo tiếp tục tài trợ vốn ODA đầu tư nâng cấp trang thiết bị y tế cho các bệnh viện thuộc Bộ Công an và đã được Chính phủ Áo đồng ý cam kết tài trợ 12.500.000 Euro để thực hiện giai đoạn 2 của dự án tại 5 bệnh viện: 19-8, 30-4, 199, Bệnh viện Công an TP Hà Nội, Bệnh viện Công an TP Hồ Chí Minh.

Ngày 21/7/2011, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt danh mục dự án và giao Bộ Công an đàm phán, ký kết hợp đồng cung cấp để thực hiện dự án.

Các đại biểu tại buổi lễ ký kết. Ảnh Việt Hưng .

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Phạm Quang Cử, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật chân thành cảm ơn các bộ, ban ngành chức năng đã tạo mọi điều kiện giúp đỡ trong quá trình tổ chức xây dựng trình phê duyệt dự án; đồng thời mong muốn trong thời gian tiếp theo các đơn vị chức năng sẽ nỗ lực để giai đoạn 2 của dự án sẽ thành công tốt đẹp, góp phần nâng cao năng lực khám chữa bệnh cho các bệnh viện Bộ Công an Việt Nam và củng cố mối quan hệ hữu nghị giữa nhân dân, Chính phủ hai nước Việt Nam - Cộng hòa Áo

Việt Hưng