Buổi sinh hoạt nhằm trau dồi kiến thức nghiệp vụ, bổ sung kinh nghiệm công tác, củng cố, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên về công tác đảm bảo an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Qua đó, cung cấp cho cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên thanh niên những thông tin bổ ích, thiết thực về tình hình an ninh chính trị, định hướng vai trò, nhiệm vụ, trách nhiệm cho đoàn viên, thanh niên.

Trung tướng Bùi Mậu Quân phát biểu tại buổi sinh hoạt chính trị

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, Trung tướng Bùi Mậu Quân, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh khẳng định: "Việc cung cấp, định hướng thông tin, giáo dục chính trị tư tưởng và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho tuổi trẻ CAND về tình hình an ninh biển Đông giúp cho đoàn viên có sức “đề kháng”, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội trong giai đoạn hiện nay.

Ngoài ra, các đoàn viên được nghe đồng chí Nguyễn Mạnh Đông, Vụ trưởng Vụ tuyên truyền Thông tin và Tư liệu, Ủy ban Biên giới quốc gia, Bộ Ngoại giao trao đổi về diễn biến tình hình Biển Đông trong thời gian gần đây..., đặc biệt là sau khi có phán quyết của Tòa án Trọng tài quốc tế (PCA); quan điểm, chủ trương của Việt Nam về giải quyết vấn đề này. 

Xuân Mai