Cùng dự có đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam; đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam.

Báo cáo chính trị của Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Hà Nam nêu rõ: Nhiệm kỳ 2015-2020,  toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Công an tỉnh Hà Nam đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, đạt kết quả toàn diện trên các lĩnh vực, hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng bộ Công an tỉnh Hà Nam đã đề ra. 

An ninh chính trị được bảo đảm, nhiều vụ việc phức tạp được giải quyết kịp thời ngay từ cơ sở, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ; trật tự, an toàn xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, tội phạm, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông hàng năm giảm, quản lý Nhà nước về ANTT tiếp tục được nâng cao.

Quang cảnh Đại hội.

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đi vào chiều sâu, huy động được sự tham gia tích cực, hiệu quả của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng (XDLL) đạt  nhiều kết quả quan trọng… Những thành tích trên đã tạo nên những dấu ấn đậm nét cho một nhiệm kỳ thành công, là minh chứng khẳng định cho sự lãnh đạo sáng tạo, tập trung, toàn diện của Đảng ủy Công an tỉnh Hà Nam với những chủ trương, quyết sách đúng đắn, kịp thời. 5 năm trong nhiệm kỳ, Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Thứ trưởng Lê Tấn Tới và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đông đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đã đạt được, nhất trí cao phương hướng, nhiệm vụ, các giải pháp Đảng bộ Công an tỉnh Hà Nam đề ra trong nhiệm kỳ tới. 

Thứ trưởng Lê Tấn Tới khẳng định, những kết quả đạt được của Đảng bộ Công an tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ qua đã đóng góp xứng đáng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương (CATW) lần thứ VI và Nghị quyết Đại hội đại biểu tỉnh Hà Nam lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020.

Thứ trưởng Lê Tấn Tới nhấn mạnh một số nội dung yêu cầu Ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Hà Nam cần tiếp tục quán triệt, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; của Đảng ủy CATW; của Tỉnh ủy Hà Nam về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, về bảo đảm ANTT. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy định 192 của Bộ Chính trị về tổ chức Đảng trong CAND.

Thứ trưởng Lê Tấn Tới phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, phải chủ động, các giải pháp nắm chắc tình hình, nâng cao chất lượng phân tích, dự báo, đánh giá đúng tình hình để kịp thời tham mưu với Đảng ủy CATW, Bộ Công an, Tỉnh ủy Hà Nam và phối hợp chặt chẽ với Đảng bộ các sở, ban, ngành và các địa phương ngăn chặn và xử lý kiên quyết, khôn khéo các tình huống phức tạp về ANTT, không để bị động, bất ngờ. Trước mắt, phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch bảo vệ  tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng bộ các cấp và các sự kiện chính trị quan trọng.

Tiếp tục chú trọng công tác xây dựng Đảng, XDLL; xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, cấp ủy và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu ở từng chi bộ và mỗi đảng viên, gắn bó chặt chẽ, mật thiết với nhân dân, phải thấm nhuần sâu sắc tư tưởng “lấy dân làm gốc”, làm việc theo phương châm: “trọng dân, gần dân, sát dân; lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”. Thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc về xây dựng Đảng; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao tự phê bình và phê bình, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ. Quan tâm làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên.

Thứ trưởng Lê Tấn Tới, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Lê Thị Thủy và các đại biểu trao đổi bên lề Đại hội.

Trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Mọi suy nghĩ và hành động đều phải xuất phát từ lợi ích chung của Tổ quốc và Nhân dân, chống mọi biểu hiện hoài nghi, dao động, mơ hồ, mất cảnh giác, giảm sút ý chí chiến đấu. 

Bên cạnh đó, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, chuyên sâu, hiệu lực, hiệu quả; tập trung cho lực lượng trực tiếp chiến đấu và Công an cấp cơ sở, đặc biệt là lực lượng Công an xã. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao vai trò trách nhiệm gương mẫu, đi đầu của Thủ trưởng, người đứng đầu đơn vị, địa phương trong thực thi công vụ…

Tâm Phạm