Lớp huấn luyện nhằm bồi dưỡng, huấn luyện, nâng cao kiến thức, năng lực chỉ huy điều hành, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn nói chung; các kỹ chiến thuật CNCH đối với một số tình huống sự cố, tai nạn.

Đồng thời, nâng cao nhận thức và xác định rõ trách nhiệm cho mỗi cán bộ chiến sĩ CAND về công tác phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai là trách nhiệm chung, nhiệm vụ quan trọng của lực lượng CAND. Lớp huấn luyện diễn ra từ ngày 11-10 đến 24-10-2016.

Anh Minh