Dự buổi Lễ có Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Đặng Thị Bích Liên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng Bộ Công an, cùng đông đảo các thế hệ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ làm công tác lịch sử, bảo tàng CAND qua các thời kỳ...

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu tại buổi Lễ.

Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Bình Ban, Viện trưởng Viện Lịch sử Công an đã trình bày diễn văn, cùng các đại biểu ôn lại truyền thống nêu rõ, Bảo tàng CAND được thành lập theo Quyết định số 405/CA/QĐ ngày 15-6-1967 của Bộ trưởng Bộ Công an. Chặng đường 50 năm xây dựng và phát triển, Bảo tàng CAND không ngừng trưởng thành, góp phần quan trọng trong công tác giáo dục truyền thống, xây dựng lực lượng và bảo tồn di sản văn hóa CAND.

Cùng với lực lượng làm công tác bảo tàng, truyến thống trong CAND, Bảo tàng CAND đã làm tốt chức năng tham mưu, đề xuất lãnh đạo Công an các cấp thực hiện tốt công tác bảo tàng, truyền thống của Công an các đơn vị, địa phương; bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị các khu di tích lịch sự CAND.

Ngày 30-12-2011, Bộ trưởng Bộ Văn thóa, Thể thao và Du lịch đã ký Quyết định xếp hạng I đối với Bảo tàng CAND, đây chính là sự khẳng định những cống hiến của Bảo tàng CAND trong nhiệm vụ bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa CAND, một bộ phận hợp thành di sản văn hóa dân tộc...

Tại buổi Lễ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Bảo tàng CAND.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu tại buổi Lễ, chúc mừng và biểu dương kết quả, thành tích của Bảo tàng CAND, Viện Lịch sử Công an cùng các thế hệ CBCS làm công tác bảo tàng, truyền thống CAND đã đạt được trong 50 năm qua.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Bảo tàng CAND.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành khẳng định, một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ hiện nay là nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục truyền thống, giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức lối sống trong sáng trong CAND, trong đó, công tác khoa học lịch sử, bảo tàng truyền thống CAND có vai trò hết sức quan trọng.

Các đại biểu tham dự buổi Lễ.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nêu rõ, Bảo tàng CAND và hệ thống các bảo tàng, di tích, khu lưu niệm, nhà truyền thống CAND là tài sản quý giá của lực lượng CAND, nơi lưu giữ những giá trị văn hóa, lịch sử to lớn do lớp lớp các thế hệ CBCS CAND tạo ra trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự; là những chứng cứ lịch sử hùng hồn minh chứng về cuộc chiến đấu thầm lặng nhưng rất quyết liệt và chiến thắng vẻ vang của các thế hệ CBCS CAND.

Anh Hiếu