Dự Đại hội có Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương,Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; Trung tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an.

Báo cáo Chính trị của Đảng ủy Văn phòng Bộ Công an nhiệm kỳ 2010 - 2015 trình bày tại Đại hội nêu rõ: Nhiệm kỳ qua, cấp ủy, lãnh đạo Đảng bộ Văn phòng Bộ Công an đã luôn đoàn kết thống nhất; lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đã đề ra; thực hiện có hiệu quả nhiều chương trình, kế hoạch công tác, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ của Đảng bộ đã tổ chức tốt công tác tiếp nhận, tăng cường phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương phân tích, xử lý thông tin và đảm bảo thông tin phục vụ lãnh đạo Bộ chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đảm an ninh, trật tự.
Bộ trưởng Trần Đại Quang phát biểu tại Đại hội.

Trong 5 năm liền (2010 - 2014), Đảng bộ đạt Danh hiệu trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; trong năm 2012 và 2014, Văn phòng Bộ đã vinh dự được Chính phủ tặng Cờ thi đua…

Bộ trưởng Trần Đại Quang, các đồng chí Thứ trưởng, các đại biểu dự Đại hội biểu quyết, thông qua chương trình Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Trần Đại Quang ghi nhận, đánh giá cao, nhiệt liệt biểu dương những thành tích, kết quả đạt được của cán bộ, đảng viên Đảng bộ Văn phòng Bộ trong nhiệm kỳ qua; nhấn mạnh đất nước ta đang trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và chủ động hội nhập quốc tế đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ cho lực lượng Công an nhân dân nói chung, lực lượng làm công tác tham mưu, trong đó có Văn phòng Bộ nói riêng nhiệm vụ hết sức nặng nề. Đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên cần nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ Văn phòng Bộ cần chủ động nghiên cứu, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác tham mưu, nhất là tham mưu chiến lược; làm tốt công tác thu nhận, phân tích, xử lý thông tin.

“Những ý kiến tham mưu phải là sản phẩm trí tuệ, có chất lượng cao với tầm dự báo xa, bảo đảm nhanh nhạy, sát, đúng với tình hình, phục vụ có hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ Công an Trung ương và Bộ Công an đối với các mặt công tác Công an; chủ động kiểm soát tình hình, kịp thời giải quyết các vấn đề phức tạp nảy sinh ngay từ cơ sở, không để hình thành "điểm nóng" về an ninh, trật tự”. 

Bộ trưởng Trần Đại Quang cùng các đồng chí Thứ trưởng, lãnh đạo Bộ Công an tại Đại hội.

Thực hiện tốt mối quan hệ phối hợp giữa Văn phòng Bộ với các cơ quan, tổ chức, đơn vị tham mưu trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân và Văn phòng các địa phương để trao đổi thông tin, thống nhất nhận định, đánh giá, dự báo tình hình. Đề xuất với Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật mới về lĩnh vực bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ đắc lực sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chủ động hội nhập quốc tế của đất nước. Thường xuyên quan tâm, chăm lo xây dựng lực lượng Tham mưu Công an nhân dân nói chung, Văn phòng Bộ nói riêng trong sạch, vững mạnh thật sự là cơ quan tham mưu nhạy bén, trung tâm điều phối hoạt động, là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, lãnh đạo chỉ huy Công an các cấp…                                                   

Trung tướng Nguyễn Danh Cộng, Chánh Văn phòng Bộ Công an: Đại hội Đảng bộ Văn phòng Bộ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã tổng kết, kiểm điểm, đánh giá một cách đầy đủ, toàn diện, sâu sắc về tình hình kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2010 - 2015; khẳng định những thành tích, ưu điểm, đồng thời chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm.

Trung tướng Nguyễn Danh Cộng.

Từ đó, xác định mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ trong lãnh đạo của Đảng bộ để thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng đơn vị ngày càng trong sạch, vững mạnh trong nhiệm kỳ tới.

Thiếu tướng Lương Tam Quang, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an: Công tác tư tưởng, giáo dục chính trị tư tưởng đóng vị trí quan trọng, then chốt trong công tác xây dựng Đảng.

Thiếu tướng Lương Tam Quang.

Đảng ủy Văn phòng Bộ luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện sâu sát, kịp thời, hiệu quả công tác tư tưởng, giáo dục chính trị tư tưởng cho toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ; nâng cao nhận thức đúng đắn về quan điểm, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy Công an TW, lãnh đạo Bộ Công an.

Việt Hưng