Dự Hội nghị có Thượng tướng Bùi Quang Bền, UVTW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Công an. Trung tướng Trần Bá Thiều, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND chủ trì Hội nghị.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Nam, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND đã trình bày tóm tắt kết quả Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 71; tóm tắt kết quả công tác XDLL CAND năm 2015; triển khai công tác XDLL năm 2016.

Thứ trưởng Bùi Quang Bền phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Báo cáo nêu rõ: Năm 2015, Công an các đơn vị, địa phương đã triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng ủy CATW, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ và khẩu hiệu hành động “Chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, chủ động triển khai toàn diện các mặt công tác XDLL CAND, cơ bản hoàn thành những công tác trọng tâm trong chương trình công tác XDLL CAND năm 2015 đã đề ra.

Có thể khẳng định, với những kết quả, thành tích đã đạt được trong năm 2015, các mặt công tác XDLL CAND đã tạo nhiều chuyển biến rõ nét, mang tính cơ bản, chiến lược, lâu dài, tạo bước đột phá quan trọng, góp phần xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh.

Các đại biểu tham dự Hội nghị 

Quán triệt, thực hiện Nghị quyết của Đảng uỷ CATW và Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an về nhiệm vụ công tác Công an năm 2016, Tổng cục Chính trị CAND đề ra Chương trình công tác năm 2016 với 7 nhiệm vụ trọng tâm...

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo chuyên đề của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Tổng cục; báo cáo chuyên đề của Thanh tra Tổng cục. Dưới sự điều hành của Trung tướng Nguyễn Xuân Mười, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, các đại biểu đã nêu cao tinh thần, trách nhiệm, thẳng thắn đóng góp ý kiến vào những nội dung Hội nghị đã đề ra, khẳng định những kết quả nổi bật và làm rõ những hạn chế, nguyên nhân và kiến nghị, đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, XDLL trong thời gian tới...

Thứ trưởng Bùi Quang Bền, Thứ trưởng Phạm Dũng và các đại biểu tham dự Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bùi Quang Bền khẳng định, với chức năng, nhiệm vụ được giao, trong năm 2015, Tổng cục Chính trị CAND đã chủ động tham mưu cho Đảng uỷ CATW, Lãnh đạo Bộ Công an triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác Đảng, công tác XDLL CAND, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Trung tướng Trần Bá Thiều, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND phát biểu tại Hội nghị.

Chỉ đạo nhiệm vụ trong thời gian tới, Thứ trưởng Bùi Quang Bền nhấn mạnh thêm 6 nhiệm vụ trọng tâm mà Tổng cục Chính trị CAND và Công an các đơn vị, địa phương cần thực hiện trong thời gian tới. Trong đó các đơn vị thuộc Tổng cục Chính trị CAND cần quan tâm làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống cho CBCS Công an, xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Công an tuyệt đối trung thành, tận tụy với Đảng, Nhà nước và nhân dân, sẵn sàng xả thân để bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân...

Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất kiện toàn tổ chức bộ máy Công an các cấp theo hướng ngày càng tinh gọn, hiệu quả; đổi mới toàn diện công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; gắn đào tạo với bố trí, sử dụng cán bộ, góp phần tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự đất nước.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Nam, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND trình bày tóm tắt kết quả quả công tác XDLL CAND năm 2015.

Thực hiện tốt công tác chính sách cán bộ, tạo động lực để CBCS yên tâm công tác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đảng uỷ, Lãnh đạo Tổng cục cần quan tâm chăm lo xây dựng nội bộ Tổng cục; nâng cao vai trò, vị thế của Tổng cục Chính trị CAND ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới...

Thứ trưởng Bùi Quang Bền đã trao Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an tặng 10 đơn vị cấp cơ sở.
Trung tướng Trần Bá Thiều trao Cờ thi đua xuất sắc của Tổng cục Chính trị CAND tặng 12 đơn vị cấp cơ sở.

Kết luận Hội nghị, Trung tướng Trần Bá Thiều nêu một số nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện tốt Nghị quyết, chương trình công tác Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 71 và công tác XDLL CAND năm 2016 với 6 giải pháp chính. Trung tướng Trần Bá Thiều đã phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2016 trong toàn Tổng cục với những yêu cầu, nội dung trọng tâm cụ thể...

Thay mặt Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Bùi Quang Bền đã trao Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an tặng 10 đơn vị cấp cơ sở. Trung tướng Trần Bá Thiều, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND trao Cờ thi đua xuất sắc của Tổng cục Chính trị CAND cho 12 đơn vị cấp cơ sở có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2015. Trong đó, Ban Chuyên đề An ninh thế giới tuần được Bộ Công an tặng Cờ thi đua; Cơ quan đại diện Báo CAND tại TP Hồ Chí Minh được tặng Cờ thi đua của Tổng cục. 
Anh Hiếu