Đại tá Phạm Văn Cao, Phó giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết: Thời gian qua, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý cư trú, quản lý nhân hộ khẩu của Công an tỉnh đã đạt được nhiều thành tựu, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý cư trú, quản lý nhân hộ khẩu, phục vụ tốt cho công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Toàn cảnh buổi lễ.

Lớp tập huấn nhằm tiếp tục bổ sung kiến thức, kỹ năng công tác quản lý cư trú qua mạng Internet; đồng thời cập nhật những quy định mới của pháp luật về quản lý cư trú cho các cán bộ đảm nhận công tác này…

Mừng – Trang