Tham dự Hội nghị có Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng Bộ Công an, cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Sơn La và Công an tỉnh Sơn La...

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn trao cờ của Bộ Công an tặng các tập thể có thành tích xuất sắc.

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, đồng chí Cầm Ngọc Minh khẳng định, trong những năm qua, thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ và Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Sơn La đã tập trung lãnh đạo , chỉ đạo công tác vận động và phát huy vai trò làm chủ của quần chúng nhân dân, coi đây là công tác trọng tâm, có tính chiến lược của sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh cũng như trong công tác đảm bảo an ninh - quốc phòng trên toàn tỉnh. 

Theo Chủ tịch tỉnh, thời gian tới, tỉnh Sơn La sẽ tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), góp phần quan trọng giữ vững ổn định tình hình ANTT trên địa bàn, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Các đại biểu tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn chúc mừng và đánh giá cao những kết quả to lớn mà Đảng bộ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh Sơn La đã đạt được trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần làm để tiếp tục nâng cao, chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, trong đó Công an tỉnh Sơn La cần tiếp tục làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về công tác đảm bảo ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. 

Cần tiếp tục quán triệt, thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Chính phủ, Bộ Công an về công tác bảo đảm bảo ANTT và công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Quán triệt và bổ sung các nội dung trong Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới...

Tại Hội nghị, đại diện Lãnh đạo Bộ Công an đã trao tặng 3 Cờ thi đua xuất sắc cho 3 tập thể, tặng thưởng 10 Bằng khen của Bộ cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Ngoài ra, UBND tỉnh đã trao tặng Bằng khen cho 10 tập thể, 14 cá nhân và Lãnh đạo Công an tỉnh Sơn La đã tặng Giấy khen cho 67 tập thể và 125 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ... 

Anh Hiếu