Năm 2018, Đảng ủy, lãnh đạo Cục XDPT Toàn dân bảo vệ ANTQ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao. Đặc biệt, đã tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an ban hành nhiều văn bản và chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiều chuyên đề quan trọng trong công tác XDPT toàn dân bảo vệ ANTQ và công tác dân vận của lực lượng CAND.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn trao Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an tặng tập thể Phòng tham mưu.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn cùng các đại biểu dự Hội nghị.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại Hội nghị.

Trong công tác XDPT toàn dân bảo vệ ANTQ và dân vận của lực lượng CAND, các phong trào được duy trì thực hiện, ngày càng đi vào nề nếp và đạt được nhiều kết quả tích cực. Nhiều mô hình điển hình tiên tiến có hiệu quả được nhân rộng theo từng vùng, lĩnh vực, khu dân cư, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia công tác đấu tranh PCTP, bảo đảm TTATXH, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân vững chắc... 

Ghi nhận thành tích của Cục XDPT toàn dân bảo vệ ANTQ, tổng kết phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2018, Cục XDPT bảo vệ ANTQ và 1 tập thể thuộc Cục đã được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đánh giá cao, biểu dương những kết quả đạt được của Cục Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ trong năm 2018. 

Chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai trong thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đề nghị, Cục XDPT bảo vệ ANTQ cần quán triệt nghiêm túc chủ đề công tác Công an năm 2019 là “Hoàn thiện thể chế, tăng cường cơ sở” với phương châm hành động của toàn lực lượng CAND là “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”.

Toàn cảnh Hội nghị.

Phát huy vai trò gương mẫu, nêu gương, trước hết là người đứng đầu cấp ủy Đảng, Thủ trưởng các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, rèn luyện đạo đức, lối sống, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thực sự rõ nét trong xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng thực sự trong sạch, liêm chính, vững mạnh, toàn diện, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 

Cục Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ cần chủ động bám sát Chương trình công tác trọng tâm XDPT toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2019 của Bộ Công an; chú trọng công tác nắm, phân tích, dự báo tình hình để có nội dung, hình thức vận động từng đối tượng, địa bàn cụ thể, đem lại hiệu quả cao. Tiếp tục nâng cao hiệu quả chất lượng công tác tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức triển khai Kết luận về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 09 của Ban Bí thư về “Tăng cường Sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”.

Trung tướng Trần Thị Ngọc Đẹp, Cục trưởng Cục XDPT toàn dân bảo vệ ANTQ phát biểu tại Hội nghị.

Đồng thời đề xuất Ban Bí thư chỉ đạo tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai ở cơ sở. Bám sát Đề án “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” để nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền lực giải quyết phù hợp, thỏa đáng chế độ, chính sách đối với lực lượng Công an xã sau khi bố trí Công an Chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã. 

Xây dựng quy định về quan hệ công tác, lề lối làm việc đối với từng mô hình bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã ở địa phương. Tổng kết việc triển khai thí điểm bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã trên toàn địa bàn tỉnh Kon Tum rút ra những bài học kinh nghiệm tiến tới triển khai trên địa bàn toàn quốc; Chủ trì nghiên cứu xây dựng, tham mưu cho lãnh đạo Bộ báo cáo Chính phủ Đề án “ Nâng cao chất lượng hiệu quả tiêu chí ANTT trong xây dựng Nông thôn mới”.

Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp XDPT toàn dân bảo vệ ANTQ và công tác dân vận. Có những đột phá, đổi mới các phương thức thực hiện, tìm tòi sáng tạo xây dựng, triển khai các mô hình điểm mang tính đặc sắc và phát huy tối đa những tác động chính trị của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và công tác dân vận trong phát triển kinh tế xã hội và công cuộc đổi mới của đất nước.

Tâm Phạm