Trong chiến công, thành tích của Tổng cục Cảnh sát phải kể tới vai trò đặc biệt của Cục Chính trị Cảnh sát đã làm tốt chức năng tham mưu cho lãnh đạo Tổng cục trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng. 35 năm qua, các thế hệ lãnh đạo, CBCS Cục Chính trị Cảnh sát không ngừng phấn đấu, nỗ lực vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đại tá Nhữ Thị Minh Nguyệt, Cục trưởng Cục Chính trị Cảnh sát cho biết, quán triệt Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, Đảng ủy Tổng cục Cảnh sát và Chương trình công tác Công an năm 2016 của Bộ và Tổng cục, ngay từ những ngày đầu năm 2016, Cục Chính trị Cảnh sát đã tập trung thực hiện các mặt công tác, tham mưu với lãnh đạo Tổng cục chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đơn vị đã tham mưu cho Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng trong Đảng bộ Tổng cục, trọng tâm là Chương trình hành động của Đảng ủy Tổng cục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp gắn với việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết TW4 (Khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ” gắn với thực hiện phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”...

Cán bộ, chiến sỹ Cục Chính trị Cảnh sát trong chuyến về nguồn tại Nghệ An.

Một điều phấn khởi là, trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Tổng cục Cảnh sát luôn bám sát chủ trương của cấp trên, kịp thời tham mưu cho Đảng ủy CATW và lãnh đạo Bộ, chỉ đạo toàn diện và đạt hiệu quả cao các mặt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự xã hội; đồng thời lãnh đạo triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng cục Cảnh sát đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong đó, các cấp ủy tăng cường chấn chỉnh việc chấp hành các chỉ thị, mệnh lệnh, quy trình, quy chế, tư thế, lễ tiết, tác phong của CBCS, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, đồng thời tổ chức tập huấn nghiêm túc điều lệnh CAND trong Tổng cục...

Theo Đại tá Nhữ Thị Minh Nguyệt thì với chức năng, nhiệm vụ được giao, Cục Chính trị Cảnh sát đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát chỉ đạo các cấp ủy Đảng làm tốt công tác tư tưởng, động viên kịp thời CBCS, duy trì giao ban công tác chính trị tư tưởng hằng quý, thông qua đó nắm tình hình tư tưởng CBCS, những vấn đề bức xúc nổi lên để có biện pháp giáo dục, uốn nắn kịp thời, nhờ đó mà tỷ lệ sai phạm rất thấp, các Đảng bộ cơ sở trong Đảng bộ Tổng cục đều đạt trong sạch, vững mạnh, là hạt nhân lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội của cả nước.

Đồng chí Cục trưởng cho biết thêm: Xác định giáo dục chính trị tư tưởng có vị trí quan trọng hàng đầu, là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng của đơn vị. Trong năm, Đảng ủy, lãnh đạo Cục đã tăng cường giáo dục truyền thống, phẩm chất đạo đức, phong cách, lối sống cho CBCS, lồng ghép nhiều nội dung, gắn với các hoạt động tình nghĩa, tình nguyện, an sinh xã hội, hoạt động đền ơn đáp nghĩa…

Bên cạnh đó, phong trào văn hóa, thể thao cũng thường xuyên được tổ chức và đạt thành tích đáng ghi nhận, Đoàn thể thao, Đội tuyển của Tổng cục được thành lập và tích cực tập luyện, tham gia Hội thao của Bộ và thi đấu các bộ môn do Bộ tổ chức đạt kết quả cao. Các cuộc vận động, phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào “Vì an ninh Tổ quốc” được duy trì thường xuyên, thu hút được đông đảo CBCS tham gia và đã tiếp tục hướng về cơ sở nhiều hơn, tạo điều kiện để các đơn vị đổi mới, chủ động trong đăng ký, triển khai thực hiện các nội dung thi đua; đồng thời quan tâm động viên, khích lệ kịp thời tinh thần của CBCS, đặc biệt là CBCS trẻ trong đơn vị, từ đó nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trong công tác.

Trong sinh hoạt chi bộ, đơn vị đã thường xuyên kiểm điểm, đánh giá kết quả phấn đấu, rèn luyện của CBCS nhằm giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành pháp luật và các nội quy, quy định của lực lượng CAND và đơn vị. Công tác thi đua, khen thưởng luôn bám sát thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm, quản lý hành chính về trật tự xã hội, các phong trào thi đua của Bộ, Tổng cục và được thực hiện nghiêm túc, kịp thời; trong những năm qua đã tham mưu, đề xuất Bộ, Tổng cục khen thưởng hàng trăm tập thể, hàng nghìn lượt cá nhân.

Ngoài ra, đã phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Tổng cục tổ chức 19 lớp tập huấn và bồi dưỡng nghiệp vụ cho hơn 2.000 học viên là CBCS thuộc Tổng cục Cảnh sát và Công an các đơn vị, địa phương cả nước... Từ việc triển khai toàn diện các mặt công tác, năm 2016, Cục Chính trị Cảnh sát đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ trên các mặt công tác, từ lĩnh vực tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện cho tới công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng và công tác chuyên môn.  

Năm 2016 là năm có ý nghĩa rất quan trọng với CBCS Cục Chính trị Cảnh sát. Chính vì vậy, đơn vị đã chủ động tham mưu cho lãnh đạo Tổng cục phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 35 năm Ngày truyền thống với nhiều hoạt động ý nghĩa: tổ chức thành công Hội thao với các nội dung thi đấu kéo co, cờ tướng, bơi; hoạt động về nguồn tại quê Bác (Nghệ An) và Khu di tích Lam Kinh (Thanh Hóa), qua đó tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn đơn vị...

Với những thành tích đạt được, năm 2016, nhiều tập thể, cá nhân thuộc Cục Chính trị Cảnh sát được tặng các phần thưởng cao quý. Nhân dịp 35 năm Ngày truyền thống, Cục Chính trị Cảnh sát đã được Nhà nước  tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Hiếu Quỳnh