Trung tướng Nguyễn Chí Thành, Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh chủ trì Hội nghị. 

Tại Hội nghị, Trung tướng Trần Đăng Yến, Phó tổng cục trưởng Tổng cục An ninh đã quán triệt nội dung cơ bản của Hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2017 của Bộ Công an và báo cáo tóm tắt tình hình kết quả công tác an ninh 6 tháng đầu năm 2017 của Tổng cục An ninh. 

Thực hiện chương trình công tác của Bộ Công an, 6 tháng đầu năm 2017, Tổng cục An ninh đã chủ động phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”; xây dựng nội dung, tiêu chí thi đua, đăng ký chỉ tiêu phấn đấu... Phong trào thi đua tiếp tục được gắn với phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”; cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ”... với nhiều đổi mới, sáng tạo trong nội dung, hình thức, biện pháp thực hiện, sát với thực tế chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị trong Tổng cục.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ Trưởng Tô Lâm trao Huân chương Chiến công Hạng nhất cho Cục an ninh xã hội.

Các đơn vị nghiệp vụ của Tổng cục đã tăng cường phối hợp với cấp uỷ, chính quyền các cấp làm tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh thông tin, an ninh kinh tế; phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả đối với  những biểu hiện “ tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đã chủ động phối hợp với các Bộ, ban, ngành trong công tác định hướng tuyên truyền, thông tin đối ngoại, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ cương lĩnh, đường lối, quan điểm của Đảng. 

Trong lĩnh vực an ninh kinh tế, Tổng cục đã chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng trong hoạch định đường lối phát triển kinh tế, điều hành kinh tế vĩ mô, xử lý nợ xấu; tập trung điều tra, xử lý các vụ án kinh tế trọng điểm, thu hồi hàng trăm tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Tô Lâm trao Huân chương Chiến công; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc các hạng cho 1 tập thể và 6 cá nhân
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Tô Lâm trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đại diện 5 tập thể và 5 cá nhân

Qua phong trào thi đua đã xuất hiện hàng trăm tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, mưu trí, dũng cảm, tận tụy trong công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng. Trong 6 tháng đầu năm đã có 2 tập thể, 5 cá nhân được tặng Huân chương Chiến công các hạng; 3 tập thể được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc; 4 tập thể và 8 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 14 tập thể, 44 cá nhân được Bộ Công an tặng Bằng khen và hàng trăm tập thể, cá nhân được Tổng cục An ninh tặng Bằng khen.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích Tổng cục An ninh đạt được trong 6 tháng đầu năm 2017. Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh: Dưới sự chỉ đạo sát sao của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) đã đạt được nhiều kết quả quan trọng; nhiều mục tiêu, yêu cầu đề ra; ANQG, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) được giữ vững, không để bị động bất ngờ; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Trong chiến công, thành tích chung của lực lượng CAND có đóng góp quan trọng của lực lượng ANND, trong đó Tổng cục An ninh nhân dân là nòng cốt.

Bộ trưởng Tô Lâm trao danh hiệu chiến sỹ thi đua toàn lực lượng Công an nhân dân cho 2 đồng chí lãnh đạo Tổng cục An ninh.
Bộ trưởng Tô Lâm tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua toàn lực lượng cho 10 cán bộ, chiến sỹ thuộc Tổng cục An ninh.

6 tháng đầu năm 2016, cán bộ, chiến sỹ (CBCS) trong Tổng cục đã bám sát tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đã có nhiều báo cáo kịp thời, tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Đảng Nhà nước nhiều chủ trương, giải pháp bảo đảm ANQG, phục vụ phát triển kinh tế xã hội và xử lý các vấn đề đối nội, đối ngoại, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia và thực hiện tốt các vấn đề liên quan đến ANQG. Công tác đảm bảo an ninh chính trị nội bộ đã bám sát, góp phần triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng...

Đồng tình với chương trình công tác 6 tháng của Tổng cục và các nhóm nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Tổng cục An ninh trong thời gian tới cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII. Trong đó, cần tập trung thực hiện có hiệu quả những công việc cần làm ngay, thể hiện tính gương mẫu, đi đầu của lực lượng an ninh trong việc thực hiện Nghị quyết; đấu tranh bảo vệ Đảng, phát hiện các vấn đề suy thoái, tiêu cực, tham nhũng.... 

Bộ trưởng Tô Lâm chụp ảnh với các đại biểu dự Hội nghị

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh vai trò của người lãnh đạo trong việc đi đầu thực hiện nghị quyết;  kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các sai phạm trong CBCS... cũng như việc làm tốt công tác chính trị, tư tưởng để cán bộ chiến sỹ tin tưởng thấy rõ trách nhiệm của bản thân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao; tiếp tục siết chặt kỷ cương, kỷ luật, điều lệnh Công an nhân dân...  

Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Tổng cục An ninh cần nắm chắc tình hình trong và ngoài nước tác động đến ANQG; kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an các giải pháp đảm bảo ANQG phục vụ phát triển kinh tế xã hội và đối ngoại của đất nước. Cùng với đó, phối hợp với các cấp, các ngành ở địa phương rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc liên quan đến ANTT... 

Tăng cường công tác bảo vệ an ninh kinh tế, an ninh thông tin truyền thông; nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về bảo vệ bí mật Nhà nước; triển khai Chỉ thị số 12 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế”.

Xuân Mai